NyheterPolitikk

Nittedøl overtar i SV

Det er ikke hver gang en fra Nittedal blir leder for ett av landets største partier, et parti som er en del av regjeringens parlamentariske plattform. Men lørdag ble Kirsti Bergstø valgt til leder for SV.

Valget av Kirsti Bergstø som leder av SV, er et historisk valg. extraavisen har vært i kontakt med en rekke personer med godt kjennskap til bygdas politisk historie, men ingen kan erindre at det har skjedd før at en leder for et stortingsparti har hatt bostedsadresse i Nittedal.

Det finnes eksempler på at en og annen nestleder i et parti har hatt tilhold her i bygda, men ingen partileder.

Man hører på dialekten at Kirsti Bergstø ikke er «innfødt» nittedøl. Hun er riktignok bosatt på Skillebekk sammen med sin sønn, men kommer opprinnelig fra Nesseby i Finnmark og er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Finnmark. Hun arbeidet ved bolig for psykisk utviklingshemmede og autister 2002–2005, ved krisesenteret i Alta i 2009 samt ved NAV i Nesseby 2009–2010.

Bergstø har etter hvert fått en lang fartstid i politikken. Hun hadde ikke mer enn så vidt bikket myndighetsalderen før hun i 1999 ble varamedlem til fylkestinget i Finnmark. I sine tidlige ungdomsår var hun politisk nestleder i Elevorganisasjonen 2000–2001 og medlem av sentralstyret i Nei til EU 2008–2010.

Statssekretær

I 2010 ble hun hentet inn i rikspolitikken som statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Denne stillingen hadde hun frem til 2012, da hun, sammen med daværende statsråd, forlot departementet etter at de ble avslørt brudd på habilitetsreglene i forbindelse med bevilgninger i flere saker.

Men hennes første erfaring fra rikspolitikken så ikke ut til å skremme henne fra «bransjen». Hun var stortingsrepresentant for Finnmark i perioden 2013–2017 og satt i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Hun ble i mars 2017 valgt til nestleder i SV, men ikke gjenvalgt som stortingsrepresentant ved valget samme år.

I 2019 ble hun innvalgt i Troms og Finnmark fylkesting, der hun ble leder for SVs fylkestingsgruppe.

Ved stortingsvalget i 2021 stilte hun i Akershus og ble valgt derfra.