Nyheter

Nortura tilbakekaller enkelte storfeprodukter

Av føre-var-hensyn og grunnet risiko for medisinrester i kjøttet, bes forbrukere kaste eller returnere produktene til butikk.

Bakgrunn for tilbakekallingen er at et dyr som har vært behandlet med medisiner ble slaktet for tidlig i henhold til regelverket. I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til husdyr og et strengt regelverk for mattrygghet. Dyr som har hatt behov for medisinsk behandling får en tilbakeholdelsesfrist for å sikre at det ikke er rester av medisiner i dyret når det sendes til slakt. Det aktuelle dyret ble slaktet tett opp mot denne fristen, så det er kun risiko for minimale rester av medisiner i kjøttet. For å være føre-var blir kjøttet likevel tilbakekalt da noen mennesker er allergiske mot enkelte typer antibiotika.

Følgene produkter kalles tilbake

Produkt Holdbarhet/Batch
Folkets Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23/955205
Folkets Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954701
Folkets Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954922
Gilde Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954527 og 04.11.23/955143
Gilde Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23/955144
Meny Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954921
Meny Storfe bryst/bringe m/ben 1 kg 03.11.23/954802
Meny Høyrygg i bit 700g 11.11.23/955790 og 955784
Spar Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954610 og 04.11.23/955217
Spar Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954920

Tilbakekallingen har ingen sammenheng med det pågående E. coli-utbruddet i landet.

Produktene fjernes nå fra butikkhyllene. Forbrukere som har kjøpt produktene bes kaste de eller returnere de til butikken der de er kjøpt. Ta kontakt med Norturas forbrukersenter forbrukersenter@nortura.no eller butikken for refusjon.