Politikk

Ønsker ny utredning velkommen

Helseministeren har bedt de regionale helseforetakene kartlegge hvordan operatøransvaret for luftambulansetjenesten kan tildeles uten konkurranse. Avincis som i dag har operatøransvaret for ambulanseflyene, ønsker kartleggingen velkommen.

Foto: Avincis

Dersom kartleggingen viser at kostnadene med direktetildeling blir vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse.

Daglig leder for Avincis i Norge har merket seg at helseministeren slår fast at Norge har en luftambulansetjeneste i verdensklasse, og ser frem til å lese helseforetakenes vurdering.

– For Avincis er det overordnet at pasienter som trenger det, får en best mulig tjeneste. Regulariteten i flydelen av tjenesten har aldri vært bedre, og vi jobber hver eneste dag tett sammen med helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til sykehusene, sier Ronny Repvik.

Repvik har forståelse for at helseministeren ønsker å unngå utfordringer rundt operatørbytter i fremtiden, men peker på at Ekspertgruppen som skrev rapporten om organisering av luftambulansetjenesten, slo fast at dagens modell er den beste.

– Både Ekspertgruppen og Helse Sør-Øst som gjennomførte evalueringen av anskaffelsesprosessen, foreslo løsninger som skal gjøre tjenesten mindre sårbar ved operatørbytter. Gradvis overtakelse av baser, krav om virksomhetsoverdragelse og tydeligere krav til avtroppende operatør om å sikre en sømløs overgang, vil fjerne alle de utfordringene vi fikk i fanget i 2019, sier Repvik.

Repvik viser også til at også Oslo Economics som fikk i oppdrag å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike modeller for luftambulansetjenesten, pekte på dagens modell som den beste. Avincis er imidlertid ikke fremmed for å etablere en egen stiftelse som kan ivareta driften av tjenesten, dersom staten foretrekker samarbeid med ideelle.

– Vi har allerede sett på muligheten for å etablere en ideell stiftelse som kan være operatør av ambulanseflyene, så dette er noe vi kommer til å vurdere dersom staten heller ønsker en slik løsning, sier Repvik.

Følg Extraavisen på facebook!