Nyheter

Opphever restriksjoner på vannet

Vask bilen, terassen og gårdsplassen. Og så kan du ta deg et velfortjent bad. Vannverket melder nå at det ikke lenger er behov for å spare på vannet.

Det var onsdag denne uken at kommunen sendte ut melding hvor innbyggere i kommunen ble bedt om å spare på vannet.

Den økte snesmeltingen medførte økt tilsig av grums og uønskede partikler. Dette medførte at vannet fra vår drikkevannskilde Glomma, ble betydelig dårligere. Økningen av partikler i vannet gjør at rensingen ikke ble effektiv nok.

Nittedal kommune får vann fra NRVA, men heldigvis er Nittedal i den situasjonen at vi har en ordning med reservevann fra Oslo. Denne ble tatt i bruk som erstatning for leveransen fra NRVA.

Dessverre er det det slik at kapasiteten på denne reserveløsningen ikke er stor nok til å dekke alt forbruk av vann i Nittedal. Derfor sendte kommunen ut en bønn til bygdas innbyggere om å spare på vannet.

Rett før kl. 19 i dag la kommunen ut melding om at vannet fra NRVA var friskmeldt. Reserveløsningen ble koblet fra og det er derfor ikke behov for å spare på vannet. Dermed kan vi alle nå vaske bilen, terassen, gårdsplassen og til slutt deg selv (rekkefølgen bestemmer du helt selv, så klart).