Politikk

Over 25 prosent har forhåndsstemt

Nittedølene har benyttet sjansen til å forhåndsstemme i rikt månn. Over hver fjerde velger hadde benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme.

Da forhåndstemmingen ble avsluttet fredag kl. 15:30, kunne en fornøyd valgansvarlig i Nittedal kommune, Heidi Lynnebakken, slå fast at mange nittedøler hadde fulgt hennes oppfordring om å ikke vente til selve valgdagene med å avgi sin stemme.

En av grunnene til at Lynnebakken og hennes stab vil at flest mulig forhåndsstemmer, er at det gjør tellingen lettere.

Ved den «vanlige» telleprosessen, må tellekorpset vente til valglokalet er stengt før de kan starte tellingen.
Stemmer avgitt ved forhåndstemmegivingen kan man derimot starte å telle med en gang perioden man kan forhåndsstemme er slutt. Det betyr at når bygdas politikere samles til valgvake på rådhuset mandag, får de seg forelagt resultatet fra forhåndsstemmingen.

Selve valgresultatet ventes å være klart rundt kl. 23.

Stort antall

En kikk i manntallslistene viste at hele 5.016 personer hadde vært innom og forhåndsstemt. Dette utgjør 25,78 av de stemmeberettige i bygda. Når man på kvelden mandag får vite fremmøteprosenten, kan andelen forhåndstemmer i forhold til avgitte stemmer, fort bli høyere. Ja, den kan fort bli på godt 30 prosent.

Ser vi fire år tilbake i tid, var det ved valget i 2019 2.758 nittedøler som benyttet seg av retten til å forhåndsstemme. Dette utgjorde 15,08 prosent av de stemmeberretige.

Ser man på andelen avgitte stemmer, utgjorde antallet som forhåndsstemte 22,47 prosent av de som avga stemmer.