Nyheter

På lørdag starter det nasjonale bålforbudet

15. april starter det generelle bålforbudet for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, dersom forholdene tilsier det.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn.

Forbudet som inntreffer i helgen, gjelder all utmark. Det betyr at det gjelder i skogen, på lyng, på gress, på snaufjell, holmer og i strandområder.

Se etter godkjente bålplasser

Setter man seg godt inn i lokale forhold og regler, kan det likevel finnes muligheter for å oppleve bålkos også i tiden framover.

– Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, med til sammen nær en million medlemskap.

I tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

– Sjekk alltid på din kommunes nettsider for lokale regler, og vurder værforholdene nøye før du vurderer å tenne opp, oppfordrer Lier.

Oppfordrer til å nyte naturen

Norsk Friluftsliv oppfordrer alle til å komme seg ut i naturen og utnytte mulighetene det gir at dagene stadig blir lengre.

– Våren er en herlig tid for friluftsliv, og nå som dagene er både lysere og mildere går det fint an å møtes også uten bål. Med riktig bekledning og noe godt på termosen, er dere godt på vei, sier Bente Lier.

Følg extraavisen på Twitter!