Nyheter

Pass på sykkelen din!

Pass på sykkelen. Ha den innelåst, utendørs er det viktig å bruke en godkjent, solid lås. Det er er rådet fra forsikringsselskapet Gjensidige.

Ingen vet hvor mange sykler som stjeles i Nittedal hvert år. Men ett anslag gjort av Gjensidige, går ut på at det siden 2017 er stjålet hundrevis av sykler. Dette anslaget er gjort på bakgrunn av antall stjålne sykler som blir innmeldt til selskapet, kombinert med at selskapet har en markedsandel på rundt tjuefem prosent i Nittedal innen området sykkelforsikring. Med i anslaget er også det faktum at stadig flere dropper å anmelde sykkeltyverier.

Lav oppklaring

Selskapet skriver i en pressemelding at de registrerer en stadig større bekymring knyttet til tyveri av sykkel. Blir man frastjålet sin sykkel, medfører det gjerne et følbart økonomisk tap for den enkelte.

Dette medfører at flere er redd for å få sin sykkel frastjålet, og derfor bruker sykkelen mindre. Dette er en svært uheldig utvikling mener bl.a. organisasjonen NAF.

NAF peker på at denne utryggheten ikke akkurat blir mindre ved at sykkeltyverier har en lav oppklaringsprosent. Mange ser derfor ikke noen vits i å anmelde et sykkeltyveri.

– Når politiet mangler ressurser til å etterforske, får sykkeltyvene større spillerom, og sykler blir mer attraktive å stjele, sier forbrukerrådgiver Janne Pedersen i NAF i en uttalelse gjengitt i avisen Varingen.

Gode råd

Hva kan man så gjøre for å hindre tyveri av sykkelen?

Gjensidige kommer med følgende råd:

– Lås den inn om mulig
– Meld sykkelen inn i et sykkelregister.

Gjensidige minner forøvrig om at to av tre sykkeltyverier skjer enten rett utenfor huset ditt eller fra garasjen, bod eller liknende. Den siste tredjedelen skjer på offentlig steder som skoler, arbeidsplasser eller butikker/kjøpesentre.

Følg extraavisen på Twitter!