Politikk

Politikerne sammen om felles valgløfte

For andre gang inviteres toppkandidatene i de politiske partiene i Nittedal til å undertegne et valgløfte om å si nei til hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep og si ja til saklige og sannferdige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

Toppkandidatene i de politiske partier har fått invitasjon om å signere et felles valgløfte til kommunens innbyggere.

I dette valgløftet lover de ikke gull og grønne skoger, men at de vil si nei til hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep og sier ja til saklige og sannferdige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

Invitasjonen er sendt ut av Kommunenes Sentralforbund (KS), og er en videreføring av en liknende invitasjon som KS sendt ut foran kommunevalget i 2019.

– Valgløftet fra 2019 fikk stor oppmerksomhet. Det viste hvilken kraft det er i en samlet kommunesektor. Står vi sammen om et viktig budskap, så vinner demokratiet og den gode debatten fremfor usaklige angrep, hets og trusler, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Gunn Marit Helgesen Foto: Kommunenes Sentralforund

– Landets ordførere og lokalpolitiske ledere ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det sørger for bærekraftig velferd, forsterker inkludering i arbeids- og samfunnsliv, fremmer en samfunnsutvikling for en grønn framtid og gir innbyggerne mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Det er dette vi må verne om, sier styrelederen.

Være gode rollemodeller

Internett og sosiale medier gir muligheter for deltakelse i demokratiet. Men det gir også mulighet for spredning av usann informasjon og falske nyheter på en helt annen måte enn tidligere. Det kan gi grobunn for hets og trusler mot lokale folkevalgte.

– Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Derfor vil vi igjen lansere vårt valgløfte for 2023, som vi håper at alle lokalpolitikere vil slutte seg til. Det er viktig at vi er rollemodeller i diskusjoner og debatter, og at vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for, mener Helgesen.

KS forventer at nasjonale politikere er rollemodeller i diskusjoner og debatter, og at de viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for. 

Den høytidelige signeringen av valgløftet i Nittedal er planlagt å finne sted under kommunestyrets møte førstkommende mandag – selvfølgelig i kommunestyresalen.

Følg extraavisen på Twitter!