Arbeidsliv

– Provoserende

Foto: Telenor
EL og IT Forbundet mener Telenors varslede oppsigelse av over ett hundre ansatte er provoserende.

Tidligere denne uken ble det kjent at Telenor varslet oppsigelse av over ett hundre ansatte. I en pressemelding skriver selskapet at Telenor Norge gjør endringer i tre divisjoner. Selskapet skal skape mer verdi for kundene, og tar i bruk ny teknologi som muliggjør digitalisering og automatisering av viktige arbeidsprosesser – samtidig utforskes nye arbeidsmåter. Endringene fører også til nedbemanning.

– Omgivelsene våre er i stor endring, digitaliseringen skyter fart og åpner for nye muligheter. For å møte kundenes behov må vi digitalisere og utforske nye arbeidsmåter. Dette fører til organisasjonsendringer, bortfall av roller og bortfall av manuelle arbeidsoppgaver, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Endringene, som innføres fra 1. mai, vil innebære nedbemanning av i overkant av 100 ansatte i selskapet. I tillegg vil Telenor gjennomføre en betydelig reduksjon i antall vikarer og konsulenter.

Kundesenter avvikles

Som en del av dette er det bestemt at kundesenteret i Rørvik avvikles. Telenor har to avdelinger i Rørvik; et kundesenter med 35 medarbeidere, og øvrig virksomhet med 37 ansatte som primært arbeider med fakturering og betaling for Telenor Norge. Det er kun kundesenteret som omfattes av endringen, og Telenor vil fortsatt ha tilstedeværelse i Rørvik etter denne endringen. 

– Nå er vi opptatt av å gjennomføre endringene på en ryddig og god måte, og sørge for en så god ivaretakelse som mulig av de som blir berørt av nedbemanningen. Dette er en tung beskjed å motta, og vi gjør det vi kan for å hjelpe berørte medarbeidere til å finne annet arbeid. Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, sier Engebretsen.

– Provoserende

Ikke overraskende reagerer de anatte sterkt på de varslede oppsigelsene. EL og IT Forbundet reagerer særlig på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.

– Telenor sier at nye arbeidsmetoder vil gjøre arbeidsoppgavene overflødige, men vi vet at selskapet allerede leier inn mange på midlertidig basis på Østlandet til tilsvarende oppgaver som utføres av kundesenteret i Rørvik. Det er provoserende, sier leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth.  

Geir Ove Kulseth
Foto: El og IT Forbundet

EL og IT Forbundet organiserer storparten av folkene som nå mister jobbene sine i Telenor i Rørvik og andre steder i landet. Tillitsvalgte i EL og IT bistår medlemmene som Telenor ønsker å kvitte seg med.  

– Vi aksepterer at arbeidslivet endrer seg og at også selskaper som eies av felleskapet må tilpasse seg. Her mener vi likevel at Telenor burde vært sitt samfunnsansvar bevisst og beholdt viktige faste arbeidsplasser i distriktene. Arbeidsplasser som selskapet tilsynelatende har behov for, sier Kulseth.

Han påpeker at 35 jobber i Rørvik med omlag 3.500 innbyggere ville utgjort omlag 10.000 arbeidsplasser i millionbyen Oslo.

– Dette vil ha store konsekvenser for både de som mister jobbene sine og for lokalsamfunnet, sier Kulseth.