Politikk

Regjeringen skal sette fart på digital og grønn omstilling

Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var vertskap for det første møtet i regjeringens nye digitaliseringsforum. Tema for møtet var regjeringens kommende digitaliseringsstrategi.

Statsministeren utnevnte i oktober 2023 en egen digitaliseringsminister, og fra 1. januar ble Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet opprettet. Tirsdag hadde det nye digitaliseringsforumet sitt første møte. Inviterte deltakere i dagens møte i regjeringens digitaliseringsforum var representanter for LO, NHO, KS, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene.

Verktøy for omstilling

– Vi vil at Norge både skal være det mest offensive landet på digitaliseringens vegne – men også være den mest kritiske brukeren. Det er få verktøy som kan hjelpe oss så mye i de omstillingene vi har foran oss, som demografi, klima- og energiomstilling og trygghet i landet og for landet. Vi vet også at digitaliseringen trenger grenser, blant annet for våre unge og for å ta vare på demokratiet vårt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil senere i år legge frem en ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

Karianne Tung
Foto: Digdir

– Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge. Det vil frigjøre arbeidskraft, skape nye jobber og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Regjeringens nye digitaliseringsforum blir et viktig verktøy i dette arbeidet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Digitalt krafttak

Formålet med forumet er å ta et krafttak for digitalisering og sørge for at bruken av ny teknologi først og fremst blir en mulighet – og at Norge ikke blir hengende etter.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren skal lede arbeidet i forumet, som blir en viktig arena for å fremme, forankre og utvikle regjeringens politikk for digitalisering og sette fart på den grønne og digitale omstillingen. Det legges opp til to møter i året med inviterte deltakere: ett på våren med ledere fra offentlige og/eller private virksomheter og ett på høsten med partene i arbeidslivet.

– Digitaliseringsforumet vil gi oss, næringslivet og andre deltakere en unik mulighet til å diskutere og finne løsninger på store utfordringer – som både kommer av og kan løses ved bruk av teknologi, sier Tung.