Politikk

Regjeringen strammer inn reglene for russiske fiskefartøyer

Regjeringen innfører begrensninger på hvor lenge og hvor russiske fiskefartøy får ligge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Disse er de eneste tre havnene som fortsatt er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene.

Foto: Public Domain Pictures

– Det er en grunnleggende norsk interesse å ivareta fiskebestandene i Barentshavet. Det er viktig for sysselsetting og bosetting i nord, og særlig i Finnmark. Samtidig må vi sikre at det ikke foregår uønsket aktivitet i de tre havnene som er delvis unntatt fra det omfattende havneforbudet vi har langs kysten. Nå vil vi innføre nye begrensninger som ivaretar hensynet til både bærekraftig forvaltning og bedre kontroll i havnene, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene, med særlig vekt på økt tilstedeværelse i Båtsfjord. Tolletaten skal samarbeide og dele informasjon tettere med Politiet og PST.

– Vi har stengt alle havner for russiske fartøy, med unntak av tre havner som er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Kontrollaktiviteten er allerede høy, men politi og toll forsterker nå sin kontroll, og vi stiller strengere krav til russiske fiskefartøy ved opphold i havn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norge står sammen med allierte og partnere i reaksjonen på Russlands angrepskrig mot Ukraina. Regjeringen vurderer fortløpende behovet for å innføre ytterligere tiltak.

Følg Extraavisen på facebook!