Politikk

Roaf med prøveprosjekt for tekstilinnsamling

Vi kaster alt for mye tekstiler, klær og sko. Derfor er alle landets kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning klar innen 2025. Roaf har nå satt i gang en prøveordning for å teste ut ulike løsninger.

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir, skal Roaf sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler.

Prøveprosjektet skal registrere mengder og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva innbyggerne synes om den nye ordningen. Dette skal danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Samler inn både brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko

Hvert år kaster hver av oss om lag ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet (Miljødirektoratet 2021). Mesteparten av det vi kaster, kunne vært brukt om igjen eller brukt i nye produkter. For å finne de beste løsningene for tekstilinnsamling, er Roaf med i et nasjonalt prøveprosjekt som tester ulike måter å sortere og samle inn brukte tekstiler på. I perioden mars–juni tester ROAF en henteordning for tekstiler, klær og sko i Lørenskog. Innbyggerne skal sortere brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko i gjennomsiktig plastsekk.

Tekstilene som samles inn leveres til UFF. UFF sørger videre for at dine klær, sko og tekstiler går til ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Dessverre er dette foreløpig bare en prøveordning i Lørenskog i noen måneder. Men blir prosjektet vellykket kan vi jo håpe at vi slipper å vente helt til 2025 før det også blir en realitet her i Nittedal.

Men enn så lenge får vi nøye oss med å levere inn det vi ikke lenger kan eller vil bruke av tekstiler, klær og sko til innsamlingsboksene til Fretex eller UFF. Ved å levere inn alt, tar UFF/Fretex avgjørelsen om hva som kan brukes til hva.