Politikk

Rødt satser på de ansatte

Rødt la før helgen frem sitt forslag til budsjett for Nittedal. Her viser Rødt at det å satse på og beholde de dyktige ansatte i kommunen er noe partiet prioriterer høyt.

De to siste årene har Rødt vært en del av av et litt uformelt budsjettsamarbeid sammen med AP, SV, SP og MDG. Dette har resultert i to budsjetter der partiet har kunnet sette sitt preg på.
Nå, slik situasjonen nå en gang ble etter høstens valg, er partiet tilbake i en mer «normal» situasjon. Med det menes der man får et flertallsforslag tilsendt, «take it or leave it».

I en slik situasjon havner man lett i en skvis; hvor mye arbeid skal man legge i å utarbeide et budsjettforslag som man vet ikke blir vedtatt?

Men de ihuga aktivistene i Rødt gir seg ikke selv om de møter motstand. De har gått på med krom hals, nykvessa blyanter og nye batterier i kalkulatoren.

Viktig å prioritere ansatte

Når man møter ledende politikere og etatsjefer er det en ting de ofte gjentar; dette at Nittedal sliter på to fronter. Ikke bare sliter man med å tiltrekke seg søkere til ledige stillinger. Som om ikke det er ille nok, sliter man med å holde på de ansatte de allerede har. De mange utlysningene av ledige stillinger kommer jo av at noen har sluttet.

Rekrutteringsproblemene blir jo ikke akkurat mindre i årene som kommer. Vi får en stadig eldre befolkning. Antallet potensielle søkere blir mindre, færre arbeidstakere skal serve en stadig eldre befolkning.

Skal man løse opp denne gordiske knuten, er man nødt til å gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunen.

For å løse problemet, gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, lanserte tidligere ordfører Inge Solli sin egen «make Nittedal great»-kampanje. Denne går ut på at man skal fremheve hvor flott det er i Nittedal. Fremheve den flotte naturen, det gode bygdelivet, kort sagt fremheve hvor godt det er å bo og jobbe i Nittedal.

Slik Rødt ser det, er ikke dette nok. Fint med flott natur og det gode bygdeliv, men man skal jo også ha en lønn å leve av. I tilegg hjelper det også dersom kommunen legger til rette for de ansatte får muligheten til å utføre arbeidet på en skikkelig måte.

Laget rundt de ansatte

Dette har Rødt prøvd å gjøre noe med i sitt budsjettforslag. Det er, slik Rødt poengterer det, et budsjett for å starte arbeidet med å gjøre nettopp kommunen attraktiv som arbeidsgiver må man gjøre noe med «laget rundt de ansatte».

Med dette mener så enkle ting som å slutte å lyse ut stillinger med lave prosentbrøker: Alle ansatte som jobber ufrivillig deltid skal få tilbud om hele stillinger. Det skal satses på kompetanseutvikling. Ansatte i hjemmetjenesten og i barnehavene skal slippe å bruke privattøy på arbeid. I dette ligger også at de skal få arbeidstøy tilpasset vær og vind, og ikke minst temperatur.

Partiet vil også gjøre det enklere og billigere å etablere seg i bygda. Dette vil partiet gjøre gjennom en «leie til eie»-ordning der man nedbetaler leilighetskjøpet gjennom husleia.

Kultur

Rødt er vel ikke akkurat elsket av idrettens talspersoner her i bygda. Dette har sitt grunnlag i partiets utrettelige kamp for likestilling mellom kultur og idrett.

Slik partiet ser det, får idretten her i bygda alt den peker på. Der idretten får gratis lokaler til øving, må kulturen leie dyre lokaler i bygdas storstue; kulturhuset.

Rødt foreslår i sitt budsjettforslag at det innføres likebehandlig av idretten og kulturlivet på dette området. Hadde partiet fått gjennomslag, ville bygdas kulturliv fått gratis øvingslokaler i kulturhuset.

For å stimulere til kulturaktiviteter, må man starte tidlig. Kulturformidling til barn og unge er viktig. Kanskje særlig for de mindre barna i barnehagen. Samtidig er det viktig at det som formidles er av høy kvalitet.

En del av barnehagene i Nittedal kommune har tidligere fått tilbud om gratis teaterbesøk som en smakebit på hva Unge Viken Teater kan tilby. Etter hva Rødt erfarer, var dette et tilbud som ble tatt godt i mot. Tilbakemeldinger går på at teateret leverte en forestilling som engasjerte barna. Særlig barn med eksempelvis autistiske diagnoser blir rapportert å ha hatt stort utbytte av forestillingen.

Dette er et tilbud Rødt ønsker skal bli permanent.

Men Rødt satser ikke bare på det organiserte kulturlivet. Også de som bare vil kose seg med en god bok får sitt. Biblioteket tildodeses med en økning i sitt budsjett på en million kroner.

Hele budsjettet kan du lese her.