Nyheter

Ruter med tiltak for å håndtere vinterføret bedre

Tirsdag møtte Ruter eierne, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, for å redegjøre og legge frem tiltak i forbindelse med innstillingene og forsinkelsene som har oppstått i kollektivtransporten den siste tiden.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen møtte tirsdag formiddag i Oslo rådhus for å redegjøre og legge frem hvilke tiltak Ruter enten allerede har gjennomført eller planlegger å innføre på kort eller lang sikt.

-Det er vårt ansvar å sørge for at kollektivtransporten i Oslo og Akershus går når den skal, og vi ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått med altfor mange innstillinger og forsinkelser. Slik skal det ikke være, sier Bernt Reitan Jenssen.

Her er noen av tiltakene som ble lagt frem

* Piggdekk i utvalgte områder:
Vi har blant annet iverksatt tiltak knyttet til valg av vinterdekk. Piggfrie vinterdekk er hovedregelen, men vi er i gang med å teste piggdekk i utvalgte områder sammen med operatørene og innfører dette der det har mest positiv effekt. Vi står inne for at hovedregelen er piggfrie vinterdekk, fordi disse i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig. Dessuten går bruk av piggdekk utover luftkvaliteten på grunn av svevestøv.
* Bedre vintervedlikehold av veiene:
Ruter har intensivert dialogen med veimyndighetene i Oslo og Akershus. I praksis innebærer dette at Ruter melder inn konkrete veistrekninger som har behov for brøyting, strøing eller salting. Her har Ruter fått gode tilbakemeldinger fra operatørene om at dette har god effekt på utfordrende strekninger.
* Operatørene må dokumentere tiltak før innstilling:
Vi ber operatørene om å forsikre seg om at det er vurdert å iverksette tiltak, som for eksempel bruk av kjetting, før de innstiller trafikken. Det er viktig å presisere at trafikksikkerhet kommer først, og at Ruter ikke kommer til å presse operatørene til å kjøre ruter det vurderes som trafikkfarlig å kjøre.
* Bedre informasjon til de reisende:
Det har vært for dårlig informasjon om innstillinger og forsinkelser. Ruter vil derfor fremskynde et prosjekt som vil gi de reisende bedre informasjon. Konkret handler dette om utskifting av eldre systemer som gir de reisende informasjon på skilt på holdeplass og om bord på busser.
* Oppfølging av kontraktsbrudd:
Ruter følger opp Unibuss spesielt som følge av kontraktsbrudd. Dette handler blant annet om konkrete tiltak som for eksempel elektrisk forvarming av busser for å forbedre batteri- og ladekapasitet, endeholdeplasslading på flere ruter og tillate tilleggsbusser som ikke går på utslippsfritt drivstoff. På lengre sikt vil det også innføres flere elbusser i Indre By og Oslo Øst, og sette inn ekstra lange busser på linje 20 og/eller 21, som frigjør mellom 20 og 40 leddbusser.

– For oss er det viktig å gjøre alt vi kan for å løse utfordringene vi har hatt. Vi har startet evalueringen for å lære av situasjonen som har oppstått, slik at vi kan forbedre oss. Ifølge en analyse vi har bestilt fra meteorologisk institutt må vi forberede oss på flere slike vintre i fremtiden, sier administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Detaljert tiltaksliste

I gang:
1.
Tiltaksplaner fra operatøren.
2. Valg av vinterdekk, piggfrie vinterdekk er hovedregel, men vi tester piggdekk i utvalgte områder sammen med operatørene og innfører det der det har positiv effekt.
3. Operatørene trenger ikke søke om piggdekk, kun orientere Ruter.
4. Forsikre oss om at operatørene har vurdert tiltak som kjetting og alternative trasèer før de innstiller kjøring
5. Tett samarbeid med veiholdere, melder inn problemveier fortløpende som utbedres fortløpende. Gode tilbakemeldinger fra operatørene
6. Proaktivt samarbeid med veiholder i god tid før varslet væromslag
7. Kunnskapsdeling om vinterdrift mellom operatørene i regi av Ruter
8. Sammen med operatørene oppdatere og utvide en styggværsplan for trasèer som kan brukes ved redusert fremkommelighet


9. Gjennomgår egne anbud med tanke på forbedringer som følge av læringen vi har gjort
10. Evaluering av årets vinterdrift 


11. Elektrisk forvarming av busser for å optimalisere batteri- og ladekapasitet
12. Endeholdeplasslading utvalgte ruter Indre By og Oslo Øst
13. Oppgradere varmepumpe i busser på kontrakt Indre By
14. Ruter har inntil videre gitt tillatelse til tilleggsbusser på HVO / gass, Indre By, Oslo Øst
15. Manuell overstyring av informasjonstavler og avviksinformasjon på digitale flater
16. Daglig oppdaterte reiseråd på egne flater (web, app, presserom) før morgen og ettermiddagsrush og ved store endringer og som pressemelding
17. Fjernet listevisning av avviksinformasjon på web og erstattet med søkemotor tilpasset kundens behov
18. Tverrfaglig team i Ruter for håndtering av hendelser knyttet til sanntidsinformasjon fra kjøretøyene til tavler og app (IT-beredskap)
19. Følger opp operatørene for å sikre gjennomføringen av manuelle prosesser, dataleveranser og at ombord-systemene fungerer, er påslått og inn-logget
20. Avbøtende tiltak i app og på skilt, slik at kundene kan få vite om de ser sanntid eller rutetabell
Tiltak på lengre sikt:
21.
Fremskynder utskifting av gamle løsninger (SIS-METRO og SIS-skilt på holdeplass og ombord i kjøretøy)
22. Fremskynder utskifting av gamle løsninger (SIS-METRO og SIS-skilt på holdeplass og ombord i kjøretøy)
23. Ferdigstille integrasjonen mellom dataløsninger
24. Fremskynde oppgradering til nyeste versjon av ADT (Avtale om Digitale Tjenester) som medfører krav om automatisk innmelding av innstillinger og avvik)
25. Konfigurere datasystemene for enkel overgang til «styggværsplan»
26. Vurdere flere elbusser i den tilbudet ruteplanen for Indre By og Oslo Øst
27. Vurdere ekstra lange busser på linje 20 og/eller linje 21, kan frigjøre 20 eller 40 leddbusser
28. Ettermontere HVO brenner til innvendig oppvarming av bussene