Nyheter

Ruter planlegger for normal drift tirsdag morgen

Mandag morgen var preget av vanskelige kjøreforhold, forsinkelser og innstilte ruter. Tirsdag venter Ruter mer normale forhold.

Mandag morgen var preget av flere innstillinger og forsinkelser i Oslo og Akershus. Tirsdag planlegges det for normal drift, men skader på busser kan påvirke enkelte avganger.

Ruter har hatt tett dialog med operatørene etter en krevende start på uken, og planlegger for normal drift.

– Sjåførene har gjort en kjempeinnsats på de glatte veiene i dag. Det har vært store utfordringer flere steder i dag på grunn av utfordrende kjøreforhold, men vi har gjenopptatt kjøringen på de fleste rutene nå, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

I morgen planlegger Ruter for normal drift, men flere operatører melder om enkelte skader på bussene som følge av de glatte forholdene.

– Det har vært noen trafikkuhell i dag, og skader på bussene kan påvirke enkelte avganger i morgen, forklarer Myhren-Haugen.