Nyheter

Ruter varsler om krevende forhold i helgen

Ruter planlegger for full drift av alle planlagte avganger gjennom helgen, men forventer at reisetilbudet kan bli påvirket. Spesielt søndag peker seg ut som en utfordrende dag.

– Slik prognosene ser ut nå, så vil vi først få en iskald lørdag før vi får underkjølt regn og såpeglatte veier på søndag. Dette kan gjøre det krevende for kollektivtransporten, sier Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter.

Myhren-Haugen forklarer at Ruter planlegger for full drift på alle avganger gjennom helgen, men erkjenner at vi er midt inne i en periode med krevende værforhold for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

– Vi planlegger for full drift, og har ekstra materiell i form av beredskapsbusser – men det hjelper ikke om det er uforsvarlige kjøreforhold, forteller hun.

– Vi forventer at dette kan bety forsinkelser og innstillinger. Søndag peker seg ut som en utfordrende dag, men også lørdagen kan by på krevende forhold.

Ruter har tett dialog med operatørene som kjører bussene i Oslo og Akershus, og har understreket at de kan bruke piggdekk når det anses som nødvendig. Alle busser er utstyrt med kjettinger, og disse skal benyttes hvis det er øyeblikkelige behov for godt veigrep.

Trafikksikkerheten kommer først, og det er til syvende og sist bussjåføren som avgjør om det er forsvarlig å kjøre.

– Vi har gjort det vi kan for å forberede oss, og har hatt dialog med veimyndighetene i Oslo og Akershus som vil ha all bemanning i arbeid for å gjøre sitt for at fremkommeligheten skal være så god som mulig.

Bjertnes stengt på mandag

Fra søndag 21. til mandag 22. januar er det meldt ekstremt glatte veier og innstillinger i kollektivtrafikken.

Derfor har Akershus fylkeskommune besluttet å stenge de videregående skolene på mandag. Dette rammer Bjertnes, som i likhet med fylkets øvrige videregående skoler vil holde stengt. Det vil tilrettelegges for undervisning hjemmefra. 

– I Akershus er det over 25 000 elever i de videregående skolene. For deres sikkerhet, og for at det skal være minimalt med trafikk på veiene, har vi besluttet å stenge de videregående skolene i Akershus mandag 22. januar. Hvorvidt dette også gjelder tirsdagen, vil vi komme tilbake til, sier Hilde Karin Kløvfjell, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse.