Nyheter

Så blir det litt asfalt på veiene i år også

En hver som kjører langs våre veier kan se at mange veistrekninger i vår kommune kunne trenge å få seg litt asfalt. Men en trang kommuneøkonomi tillater ikke de store sprellene på veifronten.

Men nå har det seg slik at ikke alle veiene som åler seg rundt her i bygda er kommunale. Veiene du kjører på, kan være statlige, fylkesveier eller kommunale.

asfalt også på På Romerike dreier det seg om i overkant av sytti kilometer med vei som skal få nytt asfaltdekke.

Av all den asfalten som skal legges på romeriksveiene i år, så drypper det også litt på de fylkesveiene som befinner seg her på våre trakter.

Den fylkesveistrekningen som nyter godt av fylkets bevilgning, er strekningen fra Hagan til Bjønndalen bruk. Denne strekningen er på 1125 meter. Så får man håpe at kommuneøkonomien bedrer seg så pass at det kan dryppe litt på de kommunale veiene også.