NittedalPolitikk

Så er det på’an igjen

Foto: Kari Frank
Palestina-kameratene i kommunestyret i Nittedal gir seg ikke. På tross av at tidligere forsøk på å samle kommunestyret bak et vedtak som gir uttrykk for støtte til det palestinske folk, er blitt nedstemt, si gir de seg ikke.

Et gammelt ordtak sier at alle gode ting er tre. Mulig det er de de såkalte «Palestina-kameratene» i Nittedal satser på, når de nå for tredje gang forsøker å samle kommunestyret bak et vedtak om støtte til Palestina.

Vedtaket det denne gang skal voteres over er et forslag som er bygget over samme lest som et forslag som skal behandles i kommunestyret i Lillestrøm. To av punktene i forslaget er identiske med forslaget til vedtak som kommunedirektøren i Lillestrøm har lagt inn i sitt forslag til vedtak.

Forslaget fra de fem partiene SV, AP, Rødt, MDG og SP er i tre punkter, og lyder som følger:

1. Kommunen inntar kontraktskrav i sine fremtidige konkurranser om at handel og næringsvirksomhet ikke skal bidra til å opprettholde folkerettsstridige israelske bosetninger.
2. Kommunen kartlegger relevante eksisterende avtaler/rammeavtaler for å identifisere hvorvidt produksjon/delproduksjon av bestanddeler/varer skjer i områder med folkerettsstridige israelske bosetninger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for at Nittedal kan bli vennskapskommune med en kommune i Gaza eller Vestbredden når situasjonen tillater det.

Forslagets punkt en er en direkte oppfordring til Nittedal kommune om å følge opp en oppfordring fra regjeringen.

Regjeringen sier at selskaper bør avstå fra å drive handel med ulovlige israelske bosetninger. Utenriksministeren har påpekt at slik handel allerede kan være lovstridig.
Nittedal skal også være en kommune som viser solidaritet med det palestinske folk, slik vi også har vist solidaritet med Ukraina. Dette er, slik forslagsstillerne ser det, ikke bare viktig i seg selv, men vil også være et signal til innbyggere i Nittedal med bakgrunn fra Gaza og andre palestinske områder.

Bred mobilisering

De fem partiene har også denne gangen mobilisert bredt for å legge press på de andre partiene i kommunestyret. Med plakater, slagord og appeller skal bygdas politikere føle det folkelige presset for å ta stilling til Israels krigføring mot det palestinske folket.

Allerede en time før kommunestyremøtet starter, vil det bli markering utenfor kommunestyresalen. Her vil det bli lysmarkering. Det blir appeller fra Amna Waheed (barneskoleelev)og Salsabeel Abu Mustafa (15 år). Salsabeels far var fanget i Gaza i halvannen måned etter at krigen startet før han kom seg ut.

Kommunedirektøren skeptisk

Kommunedirektøren har i sitt saksfremlegg til kommunestyret ikke lagt ved noe forslag til vedtak, Men hun skriver at det ikke er praktisk gjennomførbart å følge opp et vedtak slik forslaget legger opp til. Dette gjelder både i forhold til innkjøpsregelverket eller det å ha ressurser til å screene alle som leverer tilbud i våre kunngjøringer. Dette må være en nasjonal oppgave og er ikke løsbart for Nittedal kommune alene. Frarådingen som er gitt fra regjeringen er gitt næringslivet og kommunen forutsetter at næringslivet vurderer rådet fra regjeringen.

Kommunedirekrør Adelheid Kristiansen
Foto: Nittedal kommune

Når det gjelder punktet om å opprette vennskapssamarbeid med kommuner på Gaza, har Nittedal kommune per nå ikke kapasitet til å utvide det eksisterende vennskapskommunesamarbeidet utover dagens nordiske samarbeid. Dette vil innebære et vanskelig og omfattende kartleggingsarbeid og ikke minst vanskelig å følge opp på en god måte.

Når det gjelder utfallet av mandagens møte i kommunestyret, taler nok mye for at de samme partiene som har stemt ned tidligere forslag i samme anledning, nok også denne gangen vil følge kommunedirektøren. Men de fem partiene bak forslaget, lover å ikke gi seg.

Følg Extraavisen på facebook!