Nyheter

Så var butikkeventyret over på Rotnes

Så er det slutt for Joker-butikken på Rotnes. Etter å ha slitt økonomisk i lengre tid, var det kroken på døra.

Kunder som har kommet til Joker-butikken i Rotneskrysset, har denne uke blitt møtt av en plakat som forkynte at butikken skal legges ned. Siste åpningsdag er satt til fredag 15. desember.

Etter hva som blir opplyst til Varingen, er den direkte foranledningen til nedleggelsen at gårdeier har sendt varsel om utkastelse i løpet av februar/mars.

Dette utkastelsesvarslet ble sendt etter at butikken i flere måneder har ligget etter med husleie. Driftsselskapet bak Joker-butikken, Nittedal Matsenter AS, har drevet butikken i Rotneskrysset i fem år. Det legges ikke skjul på at butikken har slitt økonomisk. Men eierne har følt at de har hatt god kommunikasjon med gårdeier. Det kom derfor som et sjokk da de fikk varsel om utkastelse.

Litt annen versjon

Ifølge avisen Varingen, som først omtalte saken, har gårdeier en litt annen versjon av saken, Daglig leder Peter Dybvad-Roll i Hvam Invest AS, som eier gården, uttaler til Varingen at det har vært fremmet flere utkastelsesbegjæringer. Disse har kommet etter det som betegnes som regelmessig mislighold av husleiebetalingen.

Det burde derfor, slik gårdeier ser det, ikke komme som noe sjokk at de leietaker blir kastet ut.

Ifølge kjennelsen fra tingretten fremgår det at det har vært 23 tilfeller av mislighold av betaling av husleie de siste to årene. Dette er ikke, slik retten oppfatter det, bestridt av Nittedal Matsenter. Retten ga derfor gårdeier medhold i kravet om utkastelse.

Selger ut lageret

Selv om utkastelsen er opplyst å gjelde fra februar/mars, har tydeligvis Nittedal Matsenter valgt å¨avslutte umiddelbart.

Siste åpningsdag vil være fredag 15. desember. Frem til da vil butikken selge ut det de har av varer til rabatterte priser. Dette vil gjelde hele varelageret, riktignok med visse begrensninger. Alkoholholdige drikker, tobakk/sigaretter og legemidler omfattes ikke av salget. Ønsker man å kjøpe noen av disse varegruppene må man pent betale full pris.