NyheterPolitikk

Slik skal Nittedal styres de neste årene

Det har vært en land dags ferd mot natt, rettere sagt lang ferd mot enighet om en ny kurs for Nittedal. Men nå er den her, den lenge etterlengtede samarbeidsavtalen mellom seierherrene etter kommunevalget klart.

Det var mye spenning som ble utløst i dag da det tikket inn en pressemelding fra det nye flertallet. Særlig opposisjonspartiene har i lengre tid etterlyst informasjon om hvordan det nye flertallet ser for seg bygdas kurs de neste fire årene.

Den store overraskelsen er, selv om det har ligget i kortene, at dagens tre hovedutvalg blir til to. Det blir ingen oppstandelse for det gamle «Frp-utvalget» som ble lagt ned i forrige periode. I stedet slås dagens to hovedutvalg for henholdsvis helse og oppvekst slås sammen til et felles utvalg for oppvekst og velferd. I tillegg kommer det et utvalg for plan og miljø. Begge utvalgene skal ledes av Helge Fossum fra Frp.

Vil være en ordfører for hele bygda

I pressemeldingen poengterer den påtroppende ordføreren Rune Winum at han vil være en ordfører for hele bygda.

– Jeg vil være en ordfører for hele bygda, og er både ydmyk og svært glad for muligheten til å få arbeide for alle som bor og arbeider i Nittedal. Jeg kjenner jo kommunen som leder fra flere områder, både gjennom idrett, frivillighet, kultur, natur, og folkehelse.

Winum mener at samarbeidspartiene har jobbet grundig med en omfattende samarbeidsavtale som anner grunnlaget for trygg og langsiktig styring.

– Vi har mange gode krefter rundt oss som jeg gleder meg til å samarbeide med. Jeg ser frem til konstruktive debatter i kommunestyret. Mitt håp er at alle er innstilt på en periode med både gode prosesser og handlekraft, sier den påtroppende ordføreren Rune Winum entusiastisk.

Alle har fått litt

Ut i fra pressemeldingen som ble sendt ut tidligere i dag, virker samarbeidsavtalen å være en avtale hvor alle har fått litt.

Høyre har fått sine punkter om frivillighet, i tillegg til samarbeid med private om å løse oppgaver, herunder se på mulighetene som ligger på Glittre.

Frp har fått inn punkter om å bli en «ja-kommune», en kommune opptatt av å se løsninger fremfor problemer.

Som det heter i pressemeldingen er det viktig for samarbeidspartiene å lage en politikk for folk i Nittedal.

– Med dette mener vi at vi tar innbyggernes ønsker og behov på alvor. Vi vil spille på lag med folk, med frivilligheten og næringslivet. Vi skal se løsninger og skape innovasjon og utvikling, sier Helge Fossum fra Frp.

Fortsatt sentrumsutbygging

Når det gjelder Venstre, har det den siste perioden vært viktig for partiet at det skal satses på etableringen av et Nittedal sentrum. Dette videreføres i samarbeidsavtalen, der alle de fire partiene understreker at at stedsutvikling i hele Nittedal er viktig.

Sentrumsutviklingen i Nittedal skal fortsette, og blir sentral for både bolig, tjenester og

næringsutvikling.

– Vi vil ha en bærekraftig utvikling av nittedalssamfunnet med trygge og gode bomiljøer, som gir tilgang på arbeidsplasser og aktivitets-, handels- og servicetilbud. Sentrumsutvikling og videre arbeid med framtidens Rotnes skole blir viktig for oss, sier Venstres Inge Solli. Solli er også glad for at avtalen slår fast at Nittedal skal være en kommune som satser på kultur, idrett og frivillighet.

Skal satse på familien

Når man kommer til KrF, har de fått gjennomslag for satsing på familievennlige oppvekstområder. Det trekkes frem viktigheten av å gi alle i samfunnet likeverdige muligheter til å delta på fritidsaktiviteter, og i tilpasset skole og arbeidsliv.

– Vi vil gi barn og unge muligheter uavhengig av familiens økonomi. Vi skal satse på aktivitetsfondet og sørge for at kommunen gir god støtte til familiene, sier Øyvind Nerheim fra KrF.

Nerheim er opptatt av fokus på samskaping med frivilligheten for blant annet å bedre integreringen av flyktningene vi skal ta imot.