Politikk

Smålig av det politiske flertallet

Nittedal har siden august hatt en ordning med gratis bind og tamponger på skolene. Nå står ordningen i fare for å forsvinne.

Da budsjettet for Nittedal ble lagt frem før jul ifjor, hadde «budsjettkameratene» (AP, SV. MDG og Rødt) lagt inn en post for gratis utdeling av bind om tamponger på bygdas skoler. Skolene i Nittedal har siden august 2023 hatt dispensere med bind og tamponger tilgjengelig for elevene. To av skolene har ikke montert dispenserne ennå, men det blir gjort i nær framtid.

Samtidig med innføringen av ordningen, ble det vedtatt at det hele skulle evalueres.

På inneværende budsjett ble det satt av Det er foreløpig tynt grunnlag for å gjøre en evaluering, men foreløpige tilbakemeldinger er varierende med tanke på kvalitet, og det er lite svinn og hærverk. Det ble bevilget 100.000 kroner til prosjektet, hvorav det så langt i år er brukt kr 42.940 på ordningen.

Ville overføre

At det er brukt 42.940 av de 100.000 kronene, betyr at man har igjen 57.060 kroner av det bevilgete beløp.
Denne summen gikk kommunedirektøren inn for å overføre til neste år. Dette for å dekke utgiftene ut skoleåret.

Men dette ville ikke bygdas nye politiske flertall uten videre være med på. Deres forslag var at hele prosjektet med gratis bind og tamponger vurderes i forbindelse med neste års budsjett som vedtas i kommunestyrets desembermøte.

Dette betyr at det politiske flertallet ikke føler seg bundet av at det forrige kommunestyret vedtok at det bevilgete beløpet var for skoleåret 2023/24. Høyre/Frp-styret vil altså stå fritt til til å bruke disse pengene på andre formål, hvis de skulle mene at behovet er større på andre områder.

Som ventet reagerte opposisjonen kraftig på flertallets forslag. Rødt karakteriserte det som flaut, mens SVs Markus Tønseth kalte det «høl i hue-politikk».

Rødt trakk også frem det at de blå i Nittedal gjør det samme som det nye Høyre-styret i Akershus fylkesting. Der har det styrende flertallet fjernet hele ordningen på samtlige av fylkets videregående skoler.

Den mest kreative reaksjonen kom fra MDGs Anne Hilde Røsvik. Hun foreslo at administrasjonen tok hele restbeløpet, og kjøpte inn bind og tamponger for hele beløpet nå før det nye flertallet rekker å disponere pengene til andre av sine formål. På denne måten får man brukt opp det bevilgete beløp på årets regnskap, samtidig som skolene vil ha lagre av bind og tamponger ut skoleåret. Så får man se om administrasjoen følger oppfordringen.

Dessverre vil ikke denne kreative protesten være noen garanti for at ordningen fortsetter. Til det er nok lysten hos det styrende flertallet for stor til å bruke pengene på noe annet.

Nå var riktignok Høyres Anne Hilde Rækstad kjapt ute i etterkant av vedtaket med å påpeke at vedtaket ikke nødvendigvis betyr at ordningen blir avviklet når flertallet legger frem sitt forslag til budsjett. «Vi frykter det verste, men håper flertallet tar til fornuften», var omkvedet blant opposisjonspartiene.

Når det gjelder avstemningen, ja så gikk den som ventet. De styrende partiet stemme samlet for sitt forslag, som dermed ble vedtatt 16-13.