Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader

Sparebankstiftelsen DNB håper mange organisasjoner på Østlandet benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge innen fristen 1. desember.

Velforeninger, amatørteatre, idrettslag og andre organisasjoner som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 mottatt store og små beløp i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Neste søknadsfrist er 1. desember, og stiftelsen håper mange benytter anledningen til å søke.

Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Det har kommet mange gode søknader allerede, men vi ønsker oss alltid flere. Med våre midler kan vi støtte de lokale initiativene og utløse de gode kreftene som finnes blant organisasjoner, lag og foreninger på Østlandet, sier André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området.

Nærmest uendelige muligheter

Så langt i år har Sparebankstiftelsen DNB delt ut 1,1 milliard kroner i støtte til over 2000 prosjekter. Organisasjoner har fått støtte til gapahuker, danseforestillinger, skateramper og mye, mye mer.

– Vi ønsker at organisasjoner og frivillige skal søke støtte til det de er opptatt av. Involver barn og unge i lokalmiljøet, engasjer frivillige og finn samarbeidspartnere. Sannsynligheten er stor for at det vil springe frem et prosjekt vi kan støtte, sier Støylen.

Søknadene som kommer inn 1. desember vil få svar i løpet av første kvartal 2024. Søknader opptil 50 000 kroner har raskere behandlingstid.