Kultur/sportNyheter

Sparebankstiftelsen med milliondryss til Nittedal

Torsdag fikk to prosjekter i Nittedal støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til henholdsvis skateramp og inkluderingstiltak for innvandrere.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 9,7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

Milliondryss til Nittedal

Torsdag var det igjen tid for utdeling av midler fra stiftelsen. Totalt var det 463 prosjekter som fikk støtte fra stiftelsen. Beløpene som ble utdelt varierte fra 45.000 til 30 millioner.

I Nittedal ble det denne gang utdelt 1,450 millioner fordelt på to prosjekter.

Den største summen på en million tilfalt organisasjonen Inkludering Norge, og deres arbeid for å inkludere innvandrere i det norske samfunnet.

Den andre organisasjonen i Nittedal som fikk støtte var Nittedal Rulleklubb. Denne organisasjoen har til formål å drifte et anlegg hvor folk i alle aldre kan skate. Det tildelte beløpet, 450.000 kroner, skal gå til oppgradering av anlegget på Bjertnes. Det skal blant annet anlegges nytt dekke, et såkalt skate-lite, Dette dekket gjør blant annet at du ikke bråstopper på asfalt, men i stedet sklir videre.

Det er også snakk om å lage en ny rampe på den ene siden av anlegget. Dette vil gjøre at man slipper at søle og grus renner inn på anlegget.

Nye sjanser

Skulle du eller en forening du er medlem av ha prosjekter du eller dere vil søke støtte til, minner Sparebankstiftelsen om at det kommer flere muligheter. Stiftelsen har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på stiftelsens hjemmeside.

Følg extraavisen på Twitter!