Arbeidsliv

Stadig flere konkurser innen bygg og anlegg

Ill.foto: Pixabay
Konkursutviklingen ser ut til å ha stabilisert seg på en svakt økende kurve i mai – men innen bygg og anlegg ser man fremdeles en foruroligende høy økning i antall konkurser.

Etter til dels store svingninger i statistikkene i årets fire første måneder – noe som sannsynligvis kan tilskrives at påsken i år falt i mars – var man i mai tilbake på en mer stabil utviklingskurve. 327 konkurser i årets femte måned tilsvarer en økning på 13 prosent, sammenlignet med 289 konkurser i mai i fjor.

Dette er det høyeste antallet konkurser i mai siden 2019. Totalt har 1679 selskaper gått konkurs så langt i år, en økning på drøye 5 prosent sammenlignet med fjorårets 1598 konkurser.

– Dette er helt i tråd med den utviklingen vi regnet med å se i 2024, med en svak økning i konkurser fra fjoråret, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Som forventet er det bygg- og anleggsbransjen som er den store konkursdriveren. Her ser vi fremdeles en kraftig økning i konkurser, og en utviklingskurve som er betydelig brattere enn for næringslivet generelt, tilføyer han.

Flest konkurser og størst økning

54 konkurser innen kategorien «Oppføring av bygninger» gir en konkursøkning på 26 prosent sammenlignet med mai i fjor (43 konkurser), altså dobbelt så høyt som den generelle utviklingen.

For bransjekategorien «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» er tallene enda mer foruroligende: 54 konkurser tilsvarer en økning på hele 59 prosent, sammenlignet med fjorårets 34 konkurser.

– Tallenes tale er klare: Bygg og anlegg er bransjen med flest konkurser, de største konkursene og den klart største konkursøkningen i prosent, påpeker Fjærestad.

Milliardselskap konkurs

Den mest profilerte konkursen i mai var ferdighusleverandøren Bolig Partner AS. Selskapet, med hovedkontor på Hamar, rapporterte en omsetning på rett i overkant av én milliard kroner i 2022, og hadde 132 ansatte.

Nummer to på månedens toppliste var søsterselskapet Bolig Partner Prosjekt AS, med en omsetning på 339 millioner i 2022, etterfulgt av nok en byggentreprenør, XTM Bygg AS, med 86 ansatte og en omsetning på 179 millioner kroner i 2022.

Totalt seks av månedens ti største konkurser kom innen bygg og anlegg, og av de fire øvrige konkursene på listen var tre av dem i bransjer med tilknytning til denne sektoren.

– Vi ser en stadig tydeligere trend der eksempelvis bemanningsselskaper, transportselskaper og interiørselskaper som hovedsakelig retter seg mot bygg- og anleggsbransjen nå sliter mer og mer, kommenterer Fjærestad.

Kraftig økning i Innlandet

På fylkesbasis var det kun tre fylker med grønne konkurstall i mai: Trøndelag hadde en konkursnedgang på 22 prosent, Møre og Romsdal 20 prosent og Oslo 10 prosent.

Samtlige av landets øvrige 12 fylker hadde en økning i større eller mindre grad.

Innlandet er fylket som kom verst ut i mai. 36 konkurser tilsvarer en økning på hele 260 prosent sammenlignet med fjorårets 10 konkurser. Videre følger Agder, med en økning på 92 prosent, og fylkene som i fjor utgjorde Troms og Finnmark, med en økning på 67 prosent.

Nav forventer økt ledighet

Som tidligere omtalt i Extraavisen, avspeilet økningen i konkurser seg i Navs tall.

NHO Byggenæringens Nina Solli uttalte da Extraavisen omtalte Navs ledighetstall for bransjen, at økningen i ledigheten ikke kom som noen overraskelse.

– Dette er i tråd med det vi har varslet siden sommeren 2022. Byggenæringen treffes av en perfekt storm når både boligmarkedet stuper og offentlige investeringer i nybygg legges på is i kommuner og fylker rundt omkring i Norge. Resultatet er røde tall, konkurser, permitteringer og oppsigelser i byggenæringen, sa hun dengang i en kommentar til NAVs ledighetstall.

Følg Extraavisen på facebook!