Politikk

Stevner staten

Foto: Pixabay
WWF går nå til søksmål mot staten i saken om gruvedrift i dyphavet. – Vi ser ingen andre muligheter for å få regjeringen til å følge egne lover, sier generalsekretær Karoline Andaur.

I april varslet WWF Verdens naturfond søksmål mot staten i saken om gruvedrifthavbunnen. Regjeringen fikk to ukers svarfrist, men valgte å ikke svare på søksmålsvarselet.

– Vi håpet at søksmålsvarselet skulle føre til at regjeringen tok til fornuft og trakk tilbake det kontroversielle åpningsvedtaket. Det skjedde ikke, og WWF ser dessverre ingen andre muligheter enn å gå til rettslige skritt, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Holder ikke mål

Bakgrunnen for stevningen er konsekvensutredningen til Energidepartementet som regjeringens åpningsvedtak er basert på. WWF mener at den ikke tilfredsstiller minstekravene som stilles til en konsekvensutredning etter Havbunnsmineralloven § 2-2, og at det derfor ikke foreligger et juridisk grunnlag for åpning. Det samme har også Miljødirektoratet påpekt i sitt høringssvar.

– Vi mener staten bryter norsk lov når de nå åpner for en ny og potensielt ødeleggende industri uten å ha utredet konsekvensene tilstrekkelig. Det vil skape en farlig presedens om vi tillater at regjeringen kan ignorere egne regler, overkjøre alt av miljøfaglige råd og forvalte våre felles naturgoder i blinde, sier Andaur.

Karoline Andaur
Leder WWF
Foto: Elin Eiker Worren / WWF

Stor internasjonal motstand

Norge er et av de første landene i verden som åpner for gruvedrift på havbunnen, på tross av advarsler fra egne fagmyndigheter, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og overdøvende kritikk fra EU og resten av verden.

– Mens andre land går for et moratorium og setter av tid til å innhente nok kunnskap om naturen i dyphavet for å kunne vurdere konsekvensene av gruvedriften, har Sokkeldirektoratet allerede invitert industrien til å foreslå områder for utvinningslisenser. Det er arrogant og kynisk av regjeringen, som nå ødelegger Norges omdømme som en ansvarlig og stolt havnasjon, sier Andaur.