Politikk

Nordmenn bekymret for demokratiets fremtid

Seks av ti nordmenn er urolige for demokratiets stilling i verden. Det er en av de mest slående resultatene fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for Fafo.

Temaet for årets Fafokonferanse den 11. juni er usikkerhet, og formålet med undersøkelsen var å se nærmere på hva som skaper usikkerhet i den norske befolkningen.

Spørsmålet om demokratiets stilling var det som i størst grad bekymret respondentene, og reflekterer en dyp engstelse for demokratiske prinsippers levedyktighet i en stadig mer usikker verden. Bekymringen for demokratiets fremtid øker med alder, kvinner er mer bekymret enn menn og høyt utdannede er mer bekymret enn lavt utdannede.

– At en så stor andel av befolkningen er bekymret for demokratiets fremtid, viser viktigheten av å verne våre demokratiske institusjoner. Norge har et godt utviklet demokrati og sterke organisasjoner i arbeidsliv og sivilsamfunn, men det er mange utviklingstrekk som gjør at vi ikke kan ta demokratiet for gitt. Framveksten av autoritære politiske krefter i Europa og USA spiller trolig en rolle i denne sammenhengen, sier Tone Fløtten, daglig leder i Fafo.

Fafokonferansen samler forskere, politikere og samfunnsaktører for å diskutere usikkerhetens mange aspekter og hvordan vi best kan håndtere dem.