Økonomi

Stor mangel på utleieleiligheter

Ill.foto: Pixabay
Høysesongen for boligutleie og -leie er for alvor i gang. Dette er synlig på landsbasis, og ekstra tydelig i studentbyene der etterspørselen er større enn tilbudet.

Antall sekundærboliger i Oslo har falt med 7374 boliger de siste fire årene. Nedgangen er på 12,4 prosent siden 2019, viser en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. Samtidig fortsetter utleieprisene å stige. Sammenlignet med februar og mars i 2023, økte gjennomsnittlig leiepris for alle boligene i Utleiemegleren sin portefølje med 7 prosent.

– Mangel på utleieboliger og høy etterspørsel er med på å presse prisene markant oppover. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, og mangelen på utleieboliger i Oslo vil føre til at leieprisene fortsetter å stige i tiden fremover, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren, og understreker at tendensen også er synlig i pressområder som Stavanger, Bergen og Kristiansand.

Vent med å selge
Utleiemegleren har 30 års erfaring med utleie og forvalting av boliger. De ser med stor bekymring på at antallet utleieboliger i Oslo synker i takt med at ønsket og behovet for å leie bolig i Oslo øker. 

– Slik leiemarkedet er i dag, ville alle vært tjent med et større tilbud. De som kjøper for å leie ut, skal som regel benytte seg av boligen selv på et senere tidspunkt, mens investorer ser etter gode investeringsmuligheter som kan gi avkastning på sikt.  De fleste avventer salg i disse tider, med mindre de absolutt må selge, noe vi håper vil gi oss flere boliger å leie ut fremover. Det er også ventet at boligprisene i pressområdene vil ha en sterk økning i 2025 og 2026. Vi råder derfor de som sitter på en utleieenhet i dag, til å ikke selge i dagens marked, avslutter Carlsen. 

Studentene har startet årets boligjakt i Oslo

Leiepris for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 7,5 prosent fra mars 2023 til mars 2024. 

– Vi opplever at mange studenter har begynt boligjakten før årets studiestart. Større leiligheter med flere soverom som er ledige fra sommeren, blir raskt utleid. Tilsvarende boliger som er ledig omgående, tar lengre tid å leie ut. Vi oppfordrer studentene til å vurdere å leie en måned eller to før sommeren. Det vil gi flere valgmuligheter i dagens marked, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Fortsatt økende leiepriser i Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 3,3 prosent, fra mars 2023 til mars 2024.

–  Utleiemarkedet i Asker og Bærum spisser seg til. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere som søker en bolig. Dette tyder på at det er færre boliger i markedet enn tidligere. Vi opplever god interesse for våre objekter og boligene blir utleid raskt. Vi ser spesielt at områder med god kollektivdekning og servicehandel er de mest populære, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen, og legger til:

– Økt etterspørsel fra Expat tyder på at sommeren står for tur og vi forbereder oss på et selektivt marked med mange leietakere. Fortsatt får vi en del henvendelser fra boligselgere som vurderer utleie, dette tyder på at salgsmarkedet ikke er helt tilbake enda. Vi ruster oss opp mot vår og sommer med mange spennende nye objekter i markedet. 

Det går mot en travel sommer på leiemarkedet i Bergen

Leiepris for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 7,9 prosent fra mars 2023 til mars 2024. 

– Normalt er leiemarkedet i Bergen litt rolig i tiden rundt påske, før det tar seg kraftig opp frem mot høysesongen om sommeren. Slik ser det ut til å bli i år også. Vi merker nå et økende trykk i leiemarkedet. Ikke minst har mange av studentene, som trenger bolig fra semesterstart til høsten, for alvor begynt boligjakten. For eksempel har vi allerede over 50 interessenter til en sentralt beliggende to-roms leilighet vi la ut for bare fem dager siden, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen Sentrum, Eirik Hove, og legger til:

– Vi merker at en del utleiere, som ikke fikk solgt boligene sine i det dårlige boligmarkedet i fjor, nå vurderer å gjøre et nytt forsøk på å selge. I kombinasjon med lite bygging av nye boliger og mange flyktninger fra Ukraina, som naturligvis trenger et sted å bo, er det grunn til å tro at dette vil gi et økt press på leiemarkedet i tiden fremover. Dette vil kunne gi økte leiepriser og legge til rette for useriøse aktører, som leier ut dårlige og noen ganger til og med ulovlige boliger. Vi håper at regjeringen nå vil reversere en del av de uheldige endringene de har gjort de siste par årene for å gjøre det mindre lønnsomt å leie ut. Dette har vist seg å være feilslått politikk og rammer dessverre de svakeste på leiemarkedet hardest. Det må bli mer attraktivt å leie ut boliger for å dekke det økende behovet, ikke mindre attraktivt, avslutter Hove.

– Det er veldig tydelig at studentene nå ser etter bolig. Det er gjerne sentrale leiligheter med 1-3 soverom og god standard som har best respons. Søknadsfrist hos Samordna opptak er 15. April. Da forventer vi enda mer trykk. Vi merker også godt at det kommer flere og flere som skal jobbe i Bergen, og som nå trenger bolig. Det er ikke nok utleie boliger til å mette markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.

Drammen har et stabilt leiemarked

Leieprisene for alle boligtyper i porteføljen til Utleiemegleren Drammen økte med 5 prosent fra mars 2023 til mars 2024.

– Det er fortsatt god respons i markedet, og de fleste boliger blir leid ut etter kort tid. Unntakene er ett-romsboliger med litt dårlig standard og beliggenhet – disse bruker vi noe lengre tid på å leie ut. Ferdigstillelse av flere nye prosjekter i Drammen, med høy standard, er et viktig faktor til økningen av leieprisene vi nå ser. Det har vært en del sentrumsnære prosjekter som har blitt ferdigstilt på begge sider av elva de siste par årene som har vært med å løfte snittet på leieprisene i byen. Leieprisene for to-roms i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen økte med 0,7 prosent siste måneden og 5,7 prosent, sammenlignet med mars i fjor, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Mangel på utleieboliger gir stadig økende leiepriser på Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike økte med 6,1 prosent fra mars 2023 til mars 2024.

– På Nedre Romerike fortsetter den generelle prisstigningen i leieprisene i mars måned. Snittprisen for alle boligtyper økte med 4 prosent sammenlignet med forrige måned, og endte 6,1 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Primært er det stor betalingsvillighet for de nyere boligene sentralt i Lillestrøm, Lørenskog og Strømmen, og det er disse boligene som i hovedsak drar snittprisen opp.  Vi merker fortsatt en større prissensitivitet på litt eldre boliger og de i mindre sentrale områdene. Tiden vi er inne i nå er normalt sett høytid for bedrifter som trenger boliger til sine ansatte, men dette markedet er mer eller mindre fraværende for tiden. Primært er det den ekstreme nedgangen i nye byggeprosjekter som er grunnen til dette. Med påsken unnagjort, går vi nå inn i en normalt sett meget hektisk periode i utleiemarkedet. Dessverre virker det som vi også fremover vil oppleve mangel på utleieboliger, og stadig høyere leiepriser, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Når det gjelder Øvre Romerike, viser de i likhet med hva som gjelder på nedre del av Romerike, en økning i leieprisene. Økningen, som gjelder for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Øvre Romerike er på 6,1 prosent fra mars i fjor til mars 2024.

Fra starten av mars til starten av april var det en nedgang på 7,6 prosent på annonserte boliger i Ullensaker. Dette gir et bilde av høy aktivitet. På Jessheim har vi i perioden hatt mange nye boliger til leie i forbindelse med ferdigstillelse av et større boligprosjekt. Her erfarer vi at markedet er sensitivt i forhold til leieprisnivå og viktigheten av å treffe med rett leiepris.  Vi har rettet blikket nordover på Innlandet og dette har gitt oss flere boliger som kommer for utleie fremover i Hamar, Elverum og Lillehammer distriktet, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Økende etterspørsel etter bolig til sommeren 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 6,3 prosent fra mars i 2023 til mars 2024.

– Vi opplever godt oppmøte på våre visninger, og har fått tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i energisektoren at behovet for boliger fremover vil øke. Leieboliger er mangelvare, og det er en utfordring å dekke behovet, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 8,1 prosent, fra mars i 2023 til mars 2024.

– De aller fleste som er på leting etter bolig for tiden, trenger den fra sommeren. De boligene som legges ut med ledigdato i juni/juli og august har vi stor interesse på, og det oppnås gode leiepriser. De boligene som er ledige nå, er det færre henvendelser på, men de leies ut dersom prisen er riktig. Det lønner seg å legge ut boligene som skal leies ut fra sommeren, så snart som mulig. De beste leietakerne er ute i god tid, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.  

Mangel på utleieboliger i Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand økte med 12,5 prosent fra mars i 2023 til mars 2024.

– Årsaker til dette er blant annet økt skatt på sekundærboliger, økte renter og kommunale avgifter, samt høy prisutvikling. Dette har dessverre medført at flere velger å selge sine utleieboliger. Her må politikerne på banen, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert

– Vi er på vei inn i høysesong og vi håper at vi klarer å dekke etterspørselen på utleieboliger. Trenden er at vi får færre oppsigelser fra våre leietakere. Det klare årsakene til dette er de økte leieprisene i dagens marked avslutter Albert.

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold økte med 5,81 prosent fra mars 2023 til mars 2024. 

– Det ble som forventet en roligere periode rundt påsketider, men vi merker allerede nå at henvendelsene øker. Fra starten av mars til starten av april har annonser i vårt distrikt holdt seg stabilt med en marginal nedgang på 1,71 prosent.Hvis det ikke annonseres flere boliger fremover, vil det føre til press i leiemarkedet da det normalt er høyere aktivitet fra leietakere inn mot sommeren, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Stadig økende leiepriser i Vestfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold og Telemark økte med 8,9 prosent, fra mars 2023 til mars 2024. 

– I Vestfold har vi opplevd at det har vært godt oppmøte på visninger og at det ligger noe færre boliger ute til leie enn forrige måned. Hovedårsaken er nok at boligene leies ut raskere nå enn tidligere i vinter.Leieprisene øker stadig, men det oppleves som relativt moderat vekst, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.