Politikk

Stort skritt for miljøet

Illustrasjon: Pixabay
I dag annonserte regjeringen radikale endringer i brukthandelloven – endringer som vil gjøre det betydelig enklere å omsette brukte varer som klær, møbler, forbrukerelektronikk og sportsartikler.

Regjeringen foreslår å avskaffe brukthandellova for de fleste varer. Fra 1. juli vil brukte klær, sportsutstyr og elektronikk ikke lenger være omfattet.

Dagens brukthandelsregelverk gjør det mer krevende å drive handelsvirksomhet med brukte varer enn med nye. Regelverket innebærer at næringsdrivende må ha tillatelse fra politiet for å selge brukte varer og må oppfylle tid- og kostnadskrevende krav knyttet til oppbevaring og protokollføring.

–  I dag legger regjeringen frem forslag til endringer i brukthandellova. Norsk næringsliv får nå nye muligheter til å gjøre god og lønnsom butikk av brukte varer. Forslaget innebærer store forenklinger for næringslivet samtidig som det ivaretar nødvendige kriminalitetsforebyggende hensyn. Målet er at loven skal tre i kraft 1. juli 2024, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Dagens lovverk gjør det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å inkludere brukte varer i forretningsmodellene sine. Det er fryktelig gammeldags, og vi ønsker å oppnå det motsatte. Endringene vi nå gjør i brukthandellova er et sentralt grep for å dreie Norge mot en mer sirkulær økonomi, sier Vestre.

Regjeringen foreslår å innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke vil være underlagt regelverket lenger.

– Regjeringen la nylig frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. I handlingsplanen legger regjeringen fram konkrete og målrettede tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig, på en måte som reduserer avfall og bidrar til målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Endringene vi nå foreslår, ble varslet i handlingsplanen, sier Vestre.

Næringsministeren lanserte de nye endringene i lokalene til Bergans. Etter en presentasjon fra næringsministeren, var det en panelsamtale med direktør Bernt Apeland fra Virke, bærekraftsansvarlig i Bergans Yngvil Ofstad, innehaver Lene Gjelsvik i Gamle danske og Randi Punsvik i Telia Norge.

– I en dyrtid som vi nå er inne i, er kjøp og salg av brukte varer blitt stadig viktigere. Dette er derfor en gledens dag for miljøet, og for lommeboka, sier Vestre.

Positivt og viktig

Handel og Kontor, som organiserer mange av de ansatte i bransjen, er positive til den varslede lovendringen. I en pressemelding roser leder i organisasjonen, Lena Reitan, regjeringens tiltak for å forenkle prosessen rundt det å etablere og drive bruktbutikker.

Brukthandelloven har gjort det kronglete å drive brukthandelbutikk eller omsette brukte varer, fordi det har vært regler som står i veien. Blant annet at varene må oppbevares 14 dager før de kan selges, sier Reitan. 

HK Norge har vært en av mange aktiv pådrivere for moderniseringen av brukthandelsloven.  

– Den store felles innsatsen for å fremme en sirkulær økonomi og sikre arbeidsplasser i varehandelen har båret frukter. Vi er spesielt takknemlige for at næringsministeren har tatt hensyn til våre innspill, sier Reitan. 

I tillegg til de allerede nevnte endringene, deler Reitan gleden med de andre bransjeaktører om at loven endelig blir modernisert.  

– Dette er et tydelig signal om at vi må tilpasse oss nye forbruksmønstre og støtte opp under miljøvennlige løsninger, sier Reitan. 

Til tross for den positive mottakelsen av loven, påpeker Reitan at det fortsatt er rom for forbedring, spesielt når det gjelder momsen på brukte varer. 

 – Vi støtter fullt ut å se videre på momsreguleringen for brukte produkter, slik at vi kan gjøre det enda mer attraktivt å handle brukt, sier Reitan. 

Med disse endringene mener HK Norge vi kan lyst på fremtiden og at brukthandel-Norge settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i overgangen til en bærekraftig varehandel tuftet på mer ombruk.