Kultur/sport

Supporter vant – kan ikke utestenges

Ill.foto: Wikimedia Commons
Ingen tvil om at bodøværingen må være en ihuga supporter, kanskje en av de ivrigste Bodø/Glimt har. Han ville se laget sitt på stadion, selv om klubben ville utestenge ham. Nylig fikk han medhold i retten, som opphevet utestengselen.

Rettsvesenet får seg forelagt saker av mange typer. Selv om vi ennå ikke har amerikanske rettstilstander hvor alle saksøker alle om alt mulig.

Men tidligere denne måneden fikk Salten og Lofoten tingrett på sitt bord noe som må betegnes som en kuriøs sak. Hadde vi vært i før nevnte USA ville saken kanskje blitt kalt «supporter vs Bodø/Glimt».

Men selv om saken kan virke kuriøs, har den en alvorlig undertone. Kort oppsummert dreide saken seg om i hvilken grad en arrangør, for eksempel en fotballklubb, kan nekte en person adgang til et arrangement.

Bortvist

Saken startet en høstdag i 2023. Den fornærmede var på en av Glimts hjemmekamper. Under kampen ble han kontaktet av en av vaktene, og bedt om å forlate arenaen. Dette etterkom mannen, selv om det er uenighet mellom partene om i hvilken grad dette skjedde frivillig.

Etter kampen kontaktet mannen advokat. Mannens advokat kontaktet da klubben, og ba om en begrunnelse for bortvisningen. Bodø/Glimt sendte da følgende svar:

«Bodø/Glimt ønsker ikke at din klient skal være til stede på Bodø/Glimts kamper eller øvrige arrangementer i det klubben har blitt tilflytt informasjon som tilsier at hans tilstedeværelse kan oppleves truende og/eller ubehagelig. Vi ber derfor om at du varsler din klient om at han fra og med i dag ikke har adgang til Bodø/Glimts kamper og arrangementer«.

Foto: Lars Røed Hansen/Wikimedia Commons

Den ivrige supporteren var ikke fornøyd med svaret. Han ville se sitt favorittlag på Aspmyra, og stevnet klubben for retten. I sitt tilsvar til søksmålet, anførte klubben at «den i kraft av sin disposisjons-/råderett, står fritt til å selv avgjøre hvem klubben selger billetter til».

Da saken kom for retten, vitnet daglig leder Frode Thomassen og arrangementsansvarlig Beathe Falch. Ifølge rettens dokumenter fremgår det følgende om vitnenes forklaringer.
«Ingen av disse har ønsket eller villet utdype begrunnelsen nærmere under hovedforhandlingen. På spørsmål fra retten og aktørene om hvem de har fått informasjon fra, når de har fått den, fra hvor mange og hva denne eventuelt har gått ut på, og hva fornærmede eventuelt skal ha gjort, har verken Thomassen eller Falch ønsket eller kunnet svare på. Dette til tross for at de har blitt gjort oppmerksom på at de har forklaringsplikt. De har heller ikke ønsket eller kunnet svare på om fornærmede skal ha sagt noe eller gjort noe overfor andre på eller utenfor deres arrangementer«.

Vil kunne kreve adgang

I dommen kom retten til at klubben ikke har den frihet til å velge sine tilskuere som den de hevdet. Tvert i mot, mener retten at allmenheten normalt vil kunne kreve adgang til offentlige arrangementer, vel og merke så lenge man overholder de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for arrangementet. Retten henviste til den såkalte kontraheringsplikten, og skriver:

» Til dette kommer at Bodø/Glimt som Nordlands eneste eliteserielag, og beste fotballag i distriktet siden før krigen, har skapt seg en unik samlende posisjon i distriktet som identitetsskaper, sosial samhandlingsarena og ikke minst kulturbærer. Mange av distriktets innbyggere har en ikke ubetydelig del av sitt liv og sin identitet knyttet til dette laget og det de representerer. En sentral del av dette er å delta på Bodø/Glimts allment tilgjengelige fotballkamper og arrangementer som i dag samler gjennomsnittlig 7000 mennesker flere ganger hver måned. Selv om en nok ikke kan legge til grunn at Bodø/Glimt er i en monopolsituasjon når de selger billetter sine fotballkamper og øvrige arrangementer, kan retten ikke se at andre substitutter som fjernsyn, radio eller andre kulturarrangementer kan erstatte konseptet det er å delta på fotballkamp på deres hjemmearena sammen med en stor del av byens befolkning«.

Bodø/Glimt ville altså under rettsforhandlingene ikke utdype hva den angivelig truende atferden skulle ha bestått. Klubben ville heller ikke opplyse hvor informasjonen kom fra. Retten kom derfor til den konklusjonen at klubben ikke har dokumentert at den har saklig grunn til å nekte mannen adgang til klubbens hjemmekamper.

Retten avsa dermed dom for at Bodø/Glimts utestengelse av mannen fra arenaen er rettsstridig. I tillegg må klubben dekke hans sakskostnader på 210.586 kroner.

Til Avisa Nordland sier klubbens daglige leder, Frode Thomassen, at klubben ikke har bestemt seg for om de vil anke saken.

Følg Extraavisen på facebook!