Politikk

SV vil ha handling lokalt mot Israels krigføring i Gaza

SV vil ha slutt på at Nittedal kommune skal slutte å handle med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.

Nittedal SV har sendt inn forslag til en interpellasjon hvor de oppfordrer kommunestyret til å fordømme Israels krigføring i Gaza og slutte kommunen til det voksende kravet om våpenhvile.

SV skriver i forslaget, som er sendt inn av Ida Cathrine Ruud, at en hel verden ser med frykt og skrekk på det som skjer på Gazastripen og det sørlige Israel. Det er riktig at Norge og den norske regjeringen var tidlig ute med å fordømme terroren mot Israels sivilbefolkning, noe også SV stilte oss helt bak. Statsminister Støre, og mange andre politiske ledere har også sagt i klartekst at Israel bryter folkeretten med sin brutale fremferd overfor den palestinske sivilbefolkningen.

Slik SV ser det, dreier det om en en sivilbefolkning som er stengt inne, som nektes mat, strøm og medisiner – og som ikke har noe sted å flykte. Det er etter SVs mening viktig at verdenssamfunnet, som vi er en del av, samler seg om å stoppe denne humanitære krisen. Lokalpartiet ønsker derfor å reise spørsmålet om Nittedal kommunes engasjement og støtte til Palestina, et område som har vært preget av konflikt og humanitære utfordringer i flere tiår.

Som en kommune som verdsetter fred, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet, er det viktig at kommunen vurderer mulige bidrag til å hjelpe og støtte palestinere også i Norge.

Nittedal SV gjør et poeng av at Nittedal, i likhet med kommuner rundt om i Norges land, handler varer og tjenester for store summer, og kan påvirke gjennom innkjøpsmakten. Det vises til at blant annet Oslo har vedtak om at kommunen ikke skal handle varer og tjenester fra selskap som medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon, enten det er i Vest-Sahara, Ukraina, Palestina eller andre steder. Dette er et solidarisk prinsipp Nittedal også bør følge.

Spørsmål til ordføreren

SV i Nittedal spør i interpellasjonen om ordfører Rune Winum på vegne av Nittedal vil fordømme Israels angrep på sivile i Gaza og slutte kommunen til det voksende kravet om våpenhvile. Partiet spør også om Nittedal har Har Nittedal noen lokale føringer gjennom strategier, reglement, eller liknende, som forhindrer kommunen fra å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon. Dersom Nittedal ikke har slike føringer, vil spør man i forslaget ordføreren vil ta initiativ til at de etableres? Forslagsstilleren vil også vite om ordføreren er kjent med om det oppholder seg innbyggere fra Nittedal i Gaza, og hva som eventuelt gjøres for å få dem i trygghet.

Forslag til vedtak

Interpellasjonen, som behandles i kommunestyret senere denne måneden, munner ut i et forslag til vedtak i tre punkter.

1: Nittedal kommune fordømmer Israels brutale angrep på sivile på Gaza og krever umiddelbar våpenhvile for å forhindre en humanitær katastrofe og ytterligere tap av uskyldige menneskeliv.
2: Nittedal kommune oppfordrer nasjonale myndigheter til å ta imot skadde og traumatiserte barn fra Gaza for medisinsk behandling.
3: Kommunedirektøren skal før politisk behandling av anskaffelsesstrategien innarbeide føringer som sikrer at kommunen ikke handler med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.