Nyheter

To fikk kjøreforbud etter kontroll

Nok en gang var det kontroll ved Varpet, men denne gangen var det ikke hastighet som ble kontrollert.

Kontrollstasjonen på Varpet i Hakadal forbindes av mange med stedet der politiet lurer i buskene og tar de som er litt tunge på gassen. Men i dag var det en annen type kontroll man gjennomførte.

Fokuset denne gang var på dekk kjetting, og ikke fart, opplyser vegvesenet. Totalt kontrollerte man 53 tunge kjøretøyer. Fasiten etter endt kontroll var at mange av de kontrollerte kjøretøyene hadde litt mer vekt enn det tillatte. Heldigvis var det denne gang ingen som fikk gebyr for manglende kjettinger eller dårlige dekk. Men mange av de utenlandske sjåførene måtte vise frem riktig antall kjettinger.

Kun to av de kontrollerte kjøretøyene ble ilagt kjøreforbud. Den ene måtte sette igjen kjøretøyet grunnet manglende løyve, mens det andre kjøretøyet manglet vognkort. Begge forholdene ble ordnet på stedet.