Nyheter

Trollveien stengt etter vannlekkasje

En vannlekkasje har ført til Trollveien er stengt for gjennomkjøring. Ut i fra hva som blir opplyst, vil det ta noen timer til før vannlekkasjen er rapport.

Mange fikk seg nok en overraskelse da lokalbussen i dag plurselig fikk ny rute. Men ved nærmere titt fikk man snart vite årsaken. Kommunens folk jobbet nemlig med å tette en vannlekkasje.

Det var rundt halv ti i morges kommunens folk ble sendt ut på feilsøk i kommunens vannrør i området. Det var oppdaget en lekkasje på en tilførselsledning til en husstand i området. Nærmere undersøkelser avdekket at lekkasjestedet var like inntil hovedvannledningen.

Det er et tidkrevende arbeid kommunens folk hadde foran seg. Arbeidet blir ekstra krevende grunnet tilsig av vann ned i arbeidsområdet.

Dette tilsiget skjer fordi annet vann som er i grunnen ofte renner langs rørene. I området som det nå arbeides i, området rundt Trollveien og Myrveien, er det mye naturlig vann. Dette vannet må så ved jevne mellomrom pumpes ut før man kan jobbe. Så selv om lekkasjen i utgangspunktet ikke er stor, blir den desto mer tidkrevende.

Etter hva som blir opplyst, regner man med å være ferdig med å fikse lekkasjen ved 22-tiden.