Debatt/kommentarer

Tusenvis av feilkastede batterier på én dag

De fleste av oss gjør det – kaster brukte batterier i søpla. Da skal du være klar over at ett eneste, lite og brukt batteri, i virkeligheten er en tikkende brannbombe.

Vi er omgitt av dem hele tiden, batteriene. De finnes i fjernkontroller, i mobilen, røykvarslern – ja i hverdagen er vi omgitt av dem hele tiden. Så vanlig er de blitt disse batteriene at de færreste av oss tenker på hvilken brannfare de kan utgjøre.

Nei, slapp av. Det utgjør ingen brannfare å bruke dem. Det er når du skal kvitte deg med dem at brannfaren oppstår.

Hva, kan det bittelille batteriet jeg bruker i røykvarslern skape brann? Svaret her, er et rungende ja!

Romerike Avfallsforedling (ROAF) som er ansvarlig for å hente inn søpla vår, kjører nå en liten kampanje for å skape bevissthet rundt dette med å kvitte seg med dem på en miljøvennlig og sikker måte.

Denne kampanjen har sin bakgrunn i deres erfaring med batterier som ikke er kastet på forsvarlig måte. Rett som det er, opplever de branntilløp enten det er i bilene som henter inn søpla eller på sorteringsanleggene – branner som er forårsaket av feilkastede batterier.

Batterivett

De fleste av oss er klar over at bilbatterier, det kaster vi ikke i søpla. Det leverer vi til en av Roafs miljøstasjoner eller der hvor vi kjøpte. Men når vi skifter ut batteriet i røykvarsler eller i fjernkontrollen, så kaster vi de brukte batteriene rett i søppelposen. Der kan de fort, særlig hvis de kommer i kontakt med andre batterier, og antenne en stor brann.

Så hvordan kvitte seg med brukte batterier på en sikker måte?

Her er det bare følge anbefalt fremgangsmåte ved skifte av batteri i eksempelvis røykvarsler.

Det første du gjør når du har tatt ut og skal kvitte deg med ett brukt batteri, er å sette en tapebit over spolene på batteriet. Det er alltid litt restenergi igjen i ett batteri. Denne energien kan utløses dersom et batteri kommer i kontakt med et annet batteri eller liknende.

Neste steg er ikke å kaste batteriet i husholdningssøpla, men oppbevare det på en sikker måte frem til du kan levere det på en miljøstasjon eller liknende.
Dersom du har lang vei til nærmeste sted du kan levere brukte batterier, kan du bruke for eksempel et syltetøyglass. Du kan også kontakte Roaf og få ett praktisk nett til oppbevaring av batterier og småelektronikk i. Når dette nettet er fullt, leverer du det bare på nærmeste niljøstasjon. Bare husk å tape over spolene.