Uncategorized

TV2 med prognose for valget i Nittedal

TV2s tallknusere har laget en prognose for hvordan valget i Nittedal vil ende. Denne prognosen bygger på Kantars månedlige nasjonale kommunebarometer og historiske stemmetall fra 2019 og 2021, justert for lokale faktorer og lister.

Bor du i en av Norges 50 største kommuner har du nå tilgang til en prognose for hvordan det vil gå i din kommune under årets lokalvalg.

En av de femti kommunene som det er utarbeidet en prognose for, er altså Nittedal.

– Det betyr at 3,6 millioner nordmenn allerede nå kan gå inn på tv2.no/prognose og se hvilken vei makten ser ut til å vippe når Norge går til stemmeurnene 11. september.  

Det forteller TV 2s tallanker Kjetil H. Dale.  

Sammen med mediehusets tallknuser, Terje Sørensen, regner han seg frem til det mest sannsynlige utfallet for de 50 kommunene, hvis det var valg i dag. 

– Prognosene bygger på Kantars månedlige nasjonale kommunebarometer og historiske stemmetall fra 2019 og 2021, justert for lokale faktorer og lister, forteller Dale.  

Den helt unike modellen for utregning er utviklet av Sørensen for TV 2. 

Utropte Trump, nå skal han utrope Nittedal

Terje Sørensen er TV2s faste valganalytiker, og var i 2016 først i verden til å utrope Donald Trump til amerikanernes nye president. Nå bruker den tidligere postmannen kunnskapen sin for å regne ut hva valgresultatet blir i kommuner som Nittedal og 49 andre kommuner.

– TV 2 har bygget seg opp et rykte som best i landet på tall. Det befester vi nå. Dette er et helt unikt tilbud i Norge. Og, Terje har ikke for vane å bomme, sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.  

Frem mot valget lover tallknuserne ferske prognoser, med hyppige oppdateringer den siste uken.

– TV 2s prognosemodul gir folk også utenfor de aller største byene en pekepinn på hvem som skal bestemme de neste fire årene. Med denne nyvinningen tar vi lokaldemokratiet på alvor. Lokalvalg handler om sakene som treffer folk midt i hverdagen, fra en trygg skolevei til omsorgen for bestefar og bestemor. Det er saker som fortjener god journalistikk, sier Solbrække. 

Slik ender valget i Nittedal

Skal vi tro TV2s tallknusere, blir dette resultatet av valget i Nittedal.

Gruppen andre omfatter alle partier som ikke har målbar oppslutning. Her er det ikke usannsynlig at TVs valgeksperter vil bomme grovt.

Omregnet i mandater, vil prognose gi følgende mandatfordeling i kommunestyret:

Fasiten får vi på valgdagen 11. september.