Nyheter

Tverrpolitisk markering av Pride

Bygdas politiske partier markerte i dag retten til å elske hvem man vil, uavhengig av kjønn, legning og etnisitet.

Det er godt det er en sak bygdas politikere er enige om; retten til å elske hvem man vil.

Under dagens Pride-markering i Flammen var for en gangs skyld politisk uenighet lagt til side. Her hadde alle partiene som er representert i kommunestyret samlet seg om å markere at Nittedal er en kommune for mangfold og inkludering, uansett politisk farge. Nittedal skal være et godt sted å leve uansett kjønn, politisk tilhørighet eller seksuell legning.

Dette bekreftet man ved å overvære den høytidelige flaggseremonien utenfor Flammen – en høytidelig seremoni der regnbueflagget heises.

Foto: Alexander Skinnarland

Deretter gikk en representant fra hvert av åtte av de ni partiene som per i dag sitter i kommunestyret ned til «regnbuebenken» utenfor Flammens nedre inngang, og samlet seg rundt benken for å markere at kommunestyret står samlet bak Pride og budskapet om retten til å være til å elske hvem man vil.

Den oppmerksomme leser vil legge merke til at ett av kommunestyrepartiene manglet, nemlig KrF. De var invitert til å delta, men hadde tydeligvis andre prioriteringer. De var visst viktigere å ha stand på Nittedal stasjon.