Næringsliv

Tyskland stenger ned kullkraftverk

Foto: Dmitry A. Motti/Wikimedia Commons
I påsken ble 15 tyske kullkraftverk koblet fra strømnettet. Energikrisen hadde gjort det nødvendig å forlenge driften frem til nå. Men nå er driften verken nødvendig eller lønnsom, ifølge det tyske næringsdepartementet.

Totalt er syv kullkraftverkblokker stengt i regionene Rheinland og Brandenburg. Disse kraftverkene stod for en samlet produksjon av rundt 3,1 gigawatt. I tillegg ble åtte mellomstore og mindre kullkraftverk med en total effekt på 1,3 gigawatt stengt ned i andre deler av Tyskland fra 31. mars. Dette bekreftes av den tyske infrastrukturmyndigheten Bundesnetzagentur.

Opprinnelig var det planlagt å avvikle blokkene på et tidligere tidspunkt. For å bli uavhengig av russisk naturgass under energikrisen i 2022, besluttet den tyske regjeringen å forlenge driften ved flere kullkraftverk, og i tillegg gjenoppta driften av fem kraftverkblokker fra den såkalte forsyningsreserven. Bundesnetzagentur mener avviklingen av kraftverkene i dag ikke utgjør noen fare for forsyningssikkerheten.

Habeck: «Energiforsyningen har blitt mer uavhengig»

Takket være en betydelig økning av fornybar energi og en mer stabil forsyningssituasjon for gass, er fortsatt drift av disse kullkraftverkene «verken nødvendig eller lønnsom», heter det i en uttalelse fra næringsdepartementet. Ifølge den tyske næringsministeren Robert Habeck er energiforsyningen i Tyskland nå mer uavhengig enn før krisen. Nedstengingen er derfor ikke av betydning. Takket være utbygging av fornybar energi kommer mesteparten av strømmen i landet nå fra rene, klimavennlige kilder.

Det tyske næringsdepartementet er juridisk forpliktet til å kompensere for drivhusgassene som genereres ved fortsatt drift av kullkraftverk. Et forslag om tiltak knyttet til dette skal foreligge i løpet av juni.

Følg Extraavisen på facebook!