Politikk

Ungdomsrådet i Nittedal trenger deg!

Er du mellom 15 og 19 år og vil gjøre en forskjell for ungdom i Nittedal kommune?

Nittedal kommune har allerede to kommunale råd: Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet har samme funksjon som disse rådene og skal følge den samme møteplanen.

Ungdomsrådet møtes 4-5 ganger hvert år, på ettermiddag-/kveldstid på Nittedal rådhus. På forhånd får medlemmene tilsendt de sakene som skal behandles. Det er forventet at du har forberedt deg ved å lese sakene før du kommer. Noen ganger vil den som har skrevet saken komme for å presentere den.

Ungdomsrådets oppgave er så å diskutere om de er enige i det som er skrevet, om saken har feil eller mangler, og hva politikerne burde gjøre med den. Ungdomsrådet skal få mulighet til å behandle alle saker som angår ungdom, og velger selv om saken skal behandles eller ikke. Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Ungdomsrådet velger selv en leder og en nestleder. Rådet får støtte og praktisk bistand av en koordinator/sekretær som er ansatt på rådhuset.

Hvem kan bli medlem i ungdomsrådet?

Alle som er født mellom 1.1.2008 og 15.9.2004 (du kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet). Du må være folkeregistert i Nittedal, eller ha annen sterk tilknytning hit. Du trenger ikke gå på ungdomsskole eller videregående skole for å være medlem i rådet.

Hvorfor bli medlem?

Du får bidra til at det blir enda bedre å være ungdom i Nittedal. Du får møtegodtgjørelse for hvert møte.

Du lærer om hvordan politikk fungerer og får påvirke viktige saker. I tillegg får du en interessant erfaring som du kan sette på CV-en din!

Skriv en søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor nettopp du burde være en del av ungdomsrådet. Send søknaden til hanne.gabrielsen@nittedal.kommune.no innen kl. 23:59 tirsdag 10. oktober. Husk å få med telefonnummer og e-postadresse i søknaden din, så vi kan kontakte deg.

Har du spørsmål? Kontakt gjerne Hanne Gabrielsen på telefon/sms 934 73 194 eller e-post hanne.gabrielsen@nittedal.kommune.no