Politikk

Utålmodigheten sprer seg

Det forhandles og det forhandles nede på rådhuset. Men lite kommer ut. Så hva skjer? Utålmodigheten sprer seg i det politiske miljøet.

Nesten umiddelbart etter at valgresultatet var offentliggjort, og det ble klart at Høyres Rune Winum ville bli bygdas nye ordfører, gikk han ut i media og proklamerte at forhandlingene med de øvrige borgerlige partiene hadde startet.

Holder kortene tett til brystet
Foto: Privar

Winum gjorde det klart at han ville ha med alle partiene på «hans» side med i forhandlingene, uten å spesifisere nærmere. Men det må antas at han siktet til Frp, Venstre og KrF. Men utover dette har den påtroppende ordføreren vært usedvanlig taus om hvordan forhandlingene går.

– Ingen ting er klart før alt er klart, er standardsvaret de fire partiene har blitt enige om å gi.

Posisjoner skal besettes

At det kommer så lite ut fra forhandlingene, leder selvfølgelig til litt frustrasjon blant de øvrige partiene. Denne frustrasjonen bunner ikke i at de ikke får være med i forhandlingene.

Det er ikke bare kommunestyret som skal konstitueres i slutten av oktober. Formannskapet, alle hovedutvalgene og en haug med råd og utvalg skal besettes.

Det viktigste her er formannskapet og hovedutvalgene.

Formannskapet har i den nå avsluttede perioden bestått av tretten medlemmer. Antallet medlemmer er det opp til kommunestyret å bestemme, men minstekravet er ni medlemmer.

Når det gjelder antall hovedutvalg, er også dette noe som det nye kommunestyret selv bestemmer på fritt grunnlag.

Det normale har vært tre, men i siste peiode ble dette utvidet til fire. Mot slutten av perioden vedtok det samme kommunestyret å legge ned det ene utvalget.

Skaper hodebry

Det som irriterer de «uinnvidde» partiene litt, er at de ikke vet verken hvor stort formannskap de styrende vil ha, eller hvor mange hovedutvalg de ser for seg.

Som SPs Ida Eliseussen og Kristoffer Øksne uttalte til lokalvisen Varingen tirsdag, så er dette en personkabal som skal gå opp. Litt informasjon om akkurat størrelsen på formannskapet og antall hovedutvalg hadde hjulpet. Slik det er nå, må opposisjonspartiene planlegge ut i fra hvordan det var sist, med en reserveplan hvis det blir annerledes.

Det kan også være på sin plass å minne om at mandag 30. oktober skal hele kabalen være klar. Dersom alt går som planlagt, smeller den nye ordføreren da klubba i bordet og starter konstitueringen av det nye kommunestyret.