KrimNittedal

Utga seg for å være lege

Ill.foto: Wikimedia Commins
Ikke vet vi om han var inspirert av filmen «Catch Me If You Can«, nittedølen som utga seg for å være lege. Men i i likhet med filmens hovedperson ble også denne falske legen innhentet av lovens lange arm.

En nittedøl i 40-årene måtte nylig møte i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha utgitt seg for å være lege. Ved å foregi at han var utdannet lege, hadde nittedølen søkt, og fått en lederstilling ved en helseinstitusjon.

Han var følgelig satt under tiltale for bedrageri. I tillegg måtte han svare for tiltale om dokumentfalsk.

Dokumentfalsken skjedde i forbindelse med søknad om en lederstilling ved en helseinstitusjon. For å kunne dokumentere sin medisinske utdanning, hadde han ifølge tiltalen fått tak i et dokument på internett. Dette dokumentet ga inntrykk av å være et vitnemål fra Universitetet i Oslo. Det nedlastede dokumentet ble deretter endret slik at han hadde oppnådd graden cand.med uten at det var tilfelle.

Straffen for hver av de to tiltalepunktene er bot eller fengsel inntil to år.

Samfunnstraff

Da saken kom for retten, la påtalemyndigheten ned påstånd om 30 dagers fengsel for den foretaksomme nittedølen.

Saken ble ført som såkalt tilståelsesak. Dette betyr at straffesaken blir avgjort uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. En tilståelsessak behandles av kun én dommer. I tillegg er ett rettsvitne til stede. Rettsvitnet ser til at det som protokolleres stemmer med det som har foregått (rettsvitner deltar i alle saker med bare én dommer). Det følger av betegnelsen, at den tiltalte må avgi en uforbeholden tilståelse i rettsmøtet.

Etter fradrag av tilståelsesrabatt, ble straffen foreslått satt til 24 dagers fengsel.

I dommen skriver retten at den ikke er uenig i dette utgangspunktet, men den kom til at det her er rom for å idømme samfunnsstraff.

Straffen ble derfor satt til 30 timers samfunnsstraff, alternativt fengsel i 24 dager.

Den helsesinstitusjonen der den falske legen var ansatt, og som følgelig ble offer for bedrageriet, hadde krevd tilbakebetaling 325.471 kroner.

Den tiltalte erkjent deler av kravet. Han sa seg villig til å tilbakebetale 131.721 kroner. Retten landet på det samme, og dømte ham til å betale dette innen to uker.

Følg Extraavisen på facebook!