Politikk

Utleieprisene i boligmarkedet fortsetter å øke

Ill.foto: Pixabay
De nasjonale utleieprisene i Utleiemegleren sin portefølje fortsetter å øke. Dette skyldes blant annet dyrtid, inflasjon, høy rente og eiendomsskatt.

Utleiemegleren har 30 års erfaring med utleie og forvalting av boliger. I januar kunne de melde om 9,3 prosent økning på utleieprisene over hele landet. Pilen fortsetter å peke oppover for utleieprisene – i februar økte de med 7 prosent, sammenliknet med februar i fjor.

– Selv om 2024 starter med en balanse mellom tilbud og etterspørsel, ser vi en prisøkning over hele landet på hele porteføljen våres, som består av hele 17 000 utleieenheter. Våres jobb er å gjøre det tryggere og enklere, både å leie og leie ut, og vi passer alltid på at leieprisene er riktig for markedet. Nå ser vi imidlertid at prisene stiger tross god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette skyldes blant annet dyrtid, inflasjon, høy rente og eiendomsskatt, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen, og legger til:

 – Vi har tidligere tatt til orde for at det haster å justere formueskatten nok ned til at det lønner seg å leie ut. I pressede områder, spesielt i Oslo, må det legges til rette for at nybyggingen kommer i gang. Hovedstaden har stort behov for små leiligheter.

Utleiemegleren ser nå tendenser til at markedet våkner og at høysesongen nærmer seg. De ser også at flere velger å holde på sekundærboligene sine, da renten trolig vil gå ned.

– Det er generelt mer optimisme i investeringsmarkedet, med et håp om at rentetoppen er nådd. Vi håper dette bidrar til økt investeringsvilje, spesielt hovedstaden trenger utleieboliger for å kunne møte etterspørselen vi vet kommer, avslutter Carlsen.

Stille før stormen i Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 6 %, sammenlignet med februar i fjor. 

– Leietakerne har mange boliger å velge mellom for tiden. Mot fjoråret er det flere annonserte boliger ute nå. Dette er bra for leietakerne, men vil dessverre kun vare en kort stund. Det er stille før stormen. Alt tilsier at vi får et hektisk marked fra påske, som bare vil bli tøffere utover sommeren. Allerede nå er det stor respons på små leiligheter. Ett-, to- og små treroms er veldig populære, og mange leter nå i håp om å kuppe boligene som er ledig i juni og juli. Disse boligene rives unna, og gir en klar pekepinn på utfordringene leiemarkedet i Oslo står ovenfor, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck og legger til:

– Det er fortsatt mange som vurderer utleie i påvente av at salgsmarkedet skal bli bedre, så vi opplever mye korttidsutleie på nye oppdrag. Likevel er det gledelig å erfare at det er noe mer optimisme i investeringsmarkedet. De utleierne som kan sitte på utleieboliger fremover, vil få en bedre margin. Både leiepriser og boligpriser i Oslo vil høyst sannsynlig øke mye fremover, samtidig som renten går ned.

Liten oppgang i Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 3,7%, sammenlignet med februar i fjor.

– Vi ser tilbake på en god måned for filialen på Lysaker. Våre meglere opplever god interesse på våre objekter for leie, og som tidligere er det boliger med sentral beliggenhet og god standard som er de mest ettertraktede. Det skjer mye spennende i vårt marked om dagen, og en spesielt gledelig nyhet er at OBOS/Skanska skal videreutvikle Fornebu. 700 nye boliger vil lette mye av trykket som er i dagens marked. På Fornebu holder leieprisene seg godt, og med Fornebubanen under bygging er vi optimister når det gjelder leieprisene i fremtiden. OBOS har også valgt å gjøre om noen av nybyggene i Storøykilen til selveier. Dette åpner opp for gode utleieobjekter. Nå står våren for tur og vi er klare til å ta imot trykket vi forventer inn mot sommeren. Prismessig, i vårt område, holder leieprisene seg godt med en liten oppgang fra januar måned, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Studentene er tidlig ute i Bergen

Leieprisene for toroms leiligheter i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 7,2 %, sammenlignet med februar i fjor. 

– Februar har vært en måned med økt respons på annonsene, selv om det fremdeles er tydelig lavsesong. En positiv endring er at flere større boliger nå er mer attraktive igjen. Det er mer respons på boliger som tre- og fireroms, samt eneboliger. Standard toroms leiligheter er de mest populære året rundt. Vi opplever også mer bevegelse i markedet, som viser at flere leietakere er klare til å oppgradere i størrelse og pris, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem. 

– Det er vanlig at leiemarkedet roer seg litt ned i tiden rundt påske før aktiviteten tar seg kraftig opp igjen i løpet av våren og frem mot høysesongen om sommeren. På samme måte som i fjor, begynte vi allerede i januar å få en rekke henvendelser fra studenter som ønsker å leie bolig fra semesterstart til høsten. Det er en ny utvikling de siste par årene at studentene er så tidlig ute. Vi har i flere år oppfordret leietakere til å være tidlig ute. Da har de tid til å orientere seg i markedet, se hva de kan få for pengene og de trenger ikke å hoppe på det første og beste. Det er heller ingen katastrofe om de ikke får leie den første boligen de er interessert i, hvis de har god tid på seg. Ettersom det i de fleste leieforhold er tre måneders oppsigelsestid, er det vanskelig å ha oversikt over hva som blir ledig et halvt år i forveien. De siste par årene har vi derfor vært nødt til å be en del interessenter komme tilbake igjen, når vi nærmer oss høysesongen noe mer, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen Sentrum, Eirik Hove, og legger til:

– Boligbyggingen er lav for tiden, som følge av høye renter og et tungt nyboligmarked. Dermed kommer det få nybygde boliger ut på markedet. Dersom det blir en bedring i salgsmarkedet i tiden fremover, vil potensielt mange utleieboliger forsvinne fra leiemarkedet. Da vil vi kunne få en betydelig økning i leieprisene og økt kamp om leieboligene inneværende år. Dette vil spesielt ramme de svakeste på leiemarkedet, avslutter Hove.

Tar seg opp i Drammen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen økte med 7,1%, sammenlignet med februar i fjor.  

– Etter en noe avventende og roligere start på året, har markedet tatt seg opp i februar. Det er bra oppmøte på mange av visningene og flere som tar kontakt på de ulike objektene. Det har også vært økt pågang fra boligeiere, som vurderer utleie. Det er fortsatt en del som usikre på salg og heller vurderer utleie, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Stor etterspørsel på Nedre Romerike 

Leieprisutviklingen for de fleste boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike økte med 9,7 %, sammenlignet med februar i fjor.

– Etter en rolig start på året, tok aktiviteten seg betydelig opp utover i januar på Nedre Romerike. Februar startet på akkurat samme måte, og mot slutten av måneden opplevde vi en meget stor etterspørsel etter alle boligtyper i vårt område. På samme tid i fjor var det altfor få av de mindre boligtypene til leie. Dette medførte stor konkurranse om disse boligene, og økte leiepriser. På de større boligene opplevde vi meget moderate priser den måneden, og februar var totalt sett den måneden med de laveste leieprisene gjennom fjoråret. Deretter økte leieprisene jevnt og trutt utover året. Det blir spennende å se om vi får tilsvarende utvikling i år. For tiden er det stor etterspørsel etter de fleste boligtyper, og vi ser en stadig økende interesse på de alle fleste av våre annonser. Som vanlig er det mest betalingsvillighet på nyere moderne boliger i Lillestrøm, Lørenskog og Strømmen. Vi merker større prissensitivitet på litt eldre boliger og de i mindre sentrale områder, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Økende henvendelser på Øvre Romerike

– For Utleiemegleren Jessheim på Øvre Romerike har det vært meget bra oppdragstilgang i februar og vi har mange boliger som kommer for utleie fremover. Vi opplever at det er god aktivitet i markedet og vi har godt besøkte visninger. Tilbudssiden er konstant siden januar i forhold til antall annonsere boliger i Ullensaker. Det er økende med henvendelser fra leietakere som ønsker boliger fra sommeren av. Vi øker vår aktivitet oppover på Innlandet og har fire boliger som kommer for leie i Hamardistriktet fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stor etterspørsel i Stavangers sentrumsområde

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 4,8%, sammenlignet med februar i 2023.

– Vi opplever et sunt utleiemarked i Stavanger med godt oppmøte på visning. Boliger ligger generelt sett kort tid på markedet. Vi får stadig tilbakemeldinger fra energisektoren, som etterspør flere utleieboliger da behovet fremover kommer til å være stort. Spesielt sentrumsnære boliger og boliger i nærhet til næringsområdet på Forus er etterspurt, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.

Trondheim har våknet

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 7,8%, sammenlignet med februar i fjor.  

– Utleiemarkedet i Trondheim har våknet. Mange leietakere er allerede på markedet for boliger ledige til sommeren. Her oppnås gode priser. De boligene som er ledige nå, der er det roligere. Utleier må i enkelte tilfeller justere leieprisen noe ned for å få leid ut. Veldig normalt for Trondheim. Vi har stor forskjell på høy- og lavsesong, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Kristiansand mangler eneboliger og rekkehus

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand og Agder økte med 12,2%, sammenlignet med februar i fjor. 

– Utleiemarkedet i februar var bra i vår region, med mange nye leiekontrakter for vårt kontor. Utbudet av utleieboliger i markedet er som normalt. Det er dessverre for lite eneboliger og rekkehus i markedet, mens hybler og bofelleskap er det pr. i dag for mange av. Hybler og bofellesskap utgjør cirka 34 % av totaltilbudet i vår region. Vi forventer større interesse for hybler/ bofelleskap etter påske og frem mot studiestart, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert, og legger til:  

– Vi mottar færre oppsigelser fra våre leietagere. Dette henger sannsynligvis henger sammen leieprisvekten i vår region ved inngåelse av nye leieforhold.

Tid for å annonsere bolig i Østfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold økte med 6,22% sammenlignet med februar i fjor. 

– Februar ble en hektisk periode der vi hadde god respons på de fleste av våre annonserte boliger.  Fra starten av februar til starten av mars var det en nedgang på 9.13 % annonser i vårt distrikt, som gir et bilde av høy aktivitet. Erfaringsmessig får vi en roligere periode inn mot påske, før det tar seg opp igjen utover våren. Skal man leie ut til sommeren er tiden nå for å annonsere boligen, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Tro på økende leiemarked i Vestfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold og Telemark økte med 8,4%, sammenlignet med februar i fjor. 

– Det er god aktivitet på utleiemarkedet i Vestfold om dagen. Det er godt oppmøte på visninger, særlig i Sandefjord og Tønsberg. I Telemark og Grenland går vi en meget spennende tid i møte med etableringen av Google. Vi har allerede leid ut noen boliger til Google-relaterte selskaper i Porsgrunn, men dette er nok bare starten. Vi kommer nok til å se et økende leiemarked i dette distriktet fremover, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.