Nyheter

Varsler «brann» og mye røyk i Hagantunnelen onsdag

Onsdag er det bare å være forberedt på blålys og masse røyk ut av Hagantunnelen. Det er tid for at Vegvesenet og brannvesenet på Nedre Romerike skal ha øvelse i å håndtere en alvorlig ulykke i tunnelen.

Ved jevne mellomrom avholder Statens vegvesen, sammen med de ulike nødetatene, beredskapsøvelser rundt om i landets riksveitunneler. Nå er turen kommet til Hagantunnelen.

Scenariet for øvelsen er en møteulykke som fører til brann med stor røykutvikling. Det vil komme røyk ut av tunnelåpningene, og det vil være en del blålys ved tunnelen.

For en tilskuer vil det hele fortone seg dramatisk. Men det er bare å slappe av, det dreier seg bare om en øvelse.

– Ved slike øvelser blir nødetatene bedre rustet til å håndtere en reell hendelse i tunnelen på en effektiv og trygg måte, sier Espen Ødegaard, tunnelforvalter og brannvernleder for Statens vegvesens riksvegtunneler i Oslo og på Nedre Romerike.

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å kjøre rolig og følge skiltet omkjøring gjennom Hagan mens øvelsen pågår.