Politikk

Velkjente toner fra flertallet

Det var velkjente toner fra de nye flertallspartiene da de presenterte sitt forslag til neste års budsjett for Nittedal. Ja til private innslag og nei til eiendomsskatt, men lite om miljø var essensen i deres budsjettforslag.

Tidligere har både SV og AP fremlagt sine forslag til neste års budsjett for Nittedal. Det er også ventet at Rødt og MDG kommer med sine forslag. Men ingen tvil om at det er forslaget fra flertallspartiene alle har ventet på. Det er jo tross alt det forslaget som blir vedtatt.

Fremleggelsen av flertallsforslaget følger velkjente linjer. Her er det en utstrakt hånd til kommersielle aktører når det gjelder den offentlige sektor. Særlig er det innenfor helsesektoren de fire partiene gjerne vil slippe til de private. I den såkalte verbaldelen av budsjettforslaget ramser de opp hvor de vil slippe til det private initiativ.

(For uinnvidde; verbalforslag er ønsker som ikke nødvendigvis utløser summer på budsjettet)

Når man er flere partier som er sammen om ett budsjett, pleier det å være slik at alle partiene får inn noen av sine fanesaker.
Så også i dette budsjettet. Selv KrF, selv om det kan være litt vanskelig å få øye på det, har fått bittelitt. Det er vel også slik at partiet kan hevde å ha del i en del av de andre saker.

Men ingen tvil om at det er de tre «store» i samarbeidet som har fått mest i budsjettet.

Her kommer de private

I forslaget til budsjett er det, ikke uventet, et eget avsnitt viet helse. Helse er, ved siden av oppvekst, den desidert største posten på et kommunebudsjett.

Under valgkampen gikk partiene på høyresiden friskt ut og inviterte private, kommersielle drivere innen helsesektoren inn i varmen – vel og merke dersom de vant valget.
Nå er det tid for det nye flertallet til å levere sitt første budsjett. Allerede nå er de klare til å starte å levere på sine valgløfter.

Foto: Pixabay

Det kanskje viktigste å legge merke til her, er at flertallet åpner for å slippe til private aktører innen det som kalles «praktisk bistand» – det som til hverdags benevnes som hjemmehjelp.

Det å slippe til private tilbydere når det gjelder hjemmehjelp er for øvrig ikke noe nytt. Dette har vært forsøkt før, uten at det ble noen suksess den gang. Etter hva extraavisen har kunnet bringe på det rene, var det så liten interesse blant de som trenger slik bistand for tilbudet, at aktuelle private ikke fant det regningsvarende å etablere seg i Nittedal.

Også innen rusomsorgen vil de blå budsjettkameratene slippe til private aktører. Som det så flott heter i budsjettforslaget, vil de styrke ettervernet ved «å la sosiale entreprenører, private og ideelle aktører gi flere muligheten til arbeidstrening og annen aktivitet etter avrusing og soning».

Vil se på Glittre

Også når det gjelder rehabilitering og omsorgsboliger, vil det nye flertallet satse på det de kaller et privat «supplement». Som det står i forslaget til budsjett, vil Winum & co vurdere samarbeid med private om bygging av omsorgsboliger.

En annen flaggsak for Høyre og dets samarbeidspartnere var å ta i bruk Glittre. Som kjent var dette noe Nittedal kommune forhandlet om med eierne av det gamle sykehuset for noen år siden. Disse forhandlingene strandet grunnet krav som eierne kom med, krav som Nittedal kommune ikke var interessert i å oppfylle. Da saken kom til behandling i kommunestyret var det unison enighet om at det fremlagte forslaget fra Glittres side ikke ga grunnlag for videre forhandlinger. Men dette forhindrer ikke flertallspartiene fra å prøve igjen. Som det står i budsjettforslaget: «Det skal inngås dialog for å kartlegge om det er Uendrete forutsetninger eller øvrige mulighetsrom for etablering av tjenester ved Glittre».

Savner miljø

Et ting som glimrer med sitt fravær i de fire partienes budsjettforslag, er satsing på miljøtiltak. Klima, miljø og natur er ikke nevnt med ett ord. Men slik sett kan man jo se dette som en fortsettelse av samarbeidsavtalen. Heller ikke der har de fire partier nevnt miljø, natur eller klima.

Dette må vel være litt surt for Venstre? Dette partiet liker jo å kalle seg et miljøparti.

Så selv om de nok kan hevde å ha fått mye når det gjelder økt satsing på kultur, så er det tydelig at partiet ikke har hatt det store gjennomslaget på miljøvern og klima.

Hvis noen skulle være i tvil: Mandag 11. desember bankes flertallspartienes forslag gjennom i kommunestyret.

Flertallets budsjettforslag kan du lese her.