Uncategorized

Venstresiden valgvinner i Frankrike

Den franske venstresiden ser ut til å vinne valget i Frankrike. Ihvertfall om man skal valgdagsmålingen som ble offentliggjort søndag.

Bilde fra Place de la République
Foto: Wikimedia Commons

Mange i Frankrike fryktet at det høyreekstreme partiet Nasjonal Samling, med Marine le Pen i spissen, ville gjøre et kjempevalg, og bli det største partiet ved det franske parlamentsvalget. Dette på bakgrunn av at partiet i første valgomgang fikk hele 33 prosent. Det var derfor en viss frykt for at partiet kunne vinne også andre valgomgang og få flertall i nasjonalforsamlingen, og i ytterste konsekvens danne regjering.

For å motvirke dette, samlet en rekke partier i sentrum og på venstresiden seg i en litt uvanlig allianse. De dannet alliansen den republikanske fronten , og avtalte at i de valgkretsene der det var tre kandidater som gikk videre til andre valgomgang, så valgte kandidaten som lå dårligst an fra venstrealliansen Ny folkefront eller Macron-alliansen Ensemble! å trekke seg. Hensikten var da at de som ville ha stemt på den kandidaten som trakk seg, skulle stemme på den gjenværende motkandidaten til Nasjonal Samlings kandidat, og styrke dermed sjansen for å vinne over ytre høyre-kandidaten.

Det gikk også ut appeller om viktigheten av å stemme med slagordet stem på hvem du vil, bare ikke kandidaten til le Pens parti.

Ser ut til å ha virket

Samlingen på venstresiden ser ut til å ha virket. Nasjonal Samling er et godt stykke unna å bli største parti, følgelig enda lengre unna regjeringsmakt.

Slik det ligger an, dersom valgdagsmålingen slår til, så vil le Pens parti bare bli den tredje største gruppen i nasjonalforsamling.

Dette i motsetning til ved første valgrunde, hvor Nasjonal Samling ble klart størst, denne rundens vinner med, Ny Folkefront (NFP) tok andre plassen, og mens president Macros allianse, Ensamble havnet på tredjeplass.

I denne avgjørende andrerundt ble «resultatlisten» snudd på hodet, NFP som vinner. Ensamble fremdeles på andre, og Nasjonal Samling på tredje.

Det er viktig å være klar over alt dette er basert på valgdagsmålingen som ble offentliggjort klokken 20 søndag.

Samlingen på venstresiden ser ut til å ha virket. Nasjonal Samling er et godt stykke unna å bli største parti, følgelig enda lengre unna regjeringsmakt.

Slik det ligger an, dersom valgdagsmålingen slår til, så vil le Pens parti bare bli den tredje største gruppen i nasjonalforsamling.

Dette i motsetning til ved første valgrunde, hvor Nasjonal Samling ble klart størst, denne rundens vinner, Ny Folkefront (NFP) tok andre plassen, og mens president Macros allianse, Ensamble havnet på tredjeplass.

I denne avgjørende andre runden ble «resultatlisten» snudd på hodet, NFP som vinner. Ensamble fremdeles på andre, og Nasjonal Samling på tredje.

Det er viktig å være klar over alt dette er basert på valgdagsmålingen som ble offentliggjort klokken 20 søndag.

Dette er Ny Folkefront

Ny folkefront et et veldig nystartet parti, rettere sagt en valgallianse. Det er en løst sammensatt allianse av flere partier på venstresiden. Det største partiet, som også var drivkraften bak alliansen, er partiet Ukuelig Frankrike, som ledes av Jean-Luc Mélenchon. Av andre partier som inngår i alliansen er det tidligere regjeringspartiet Sosialistpartiet (PS), De grønne (EELV) og Kommunistpartiet (PCF).

Jean_Luc Mélenchon
Foto: Thomas Bresspn/Wikimedia Commons

* Fra allianses valgprogram kan nevnes
* Sette pristak på basisvarer som drivstoff og mat.
* Øke minstelønnen til 1600 euro i måneden netto.
* Øke offentlig ansattes lønn.Reformere Europas felles jordbrukspolitikk.
* Vedta regler for å bekjempe sløsing med drikkevann.
* Skrote Macrons pensjonsreform og arbeide mot en «rett til å gå av» ved 60 år.
* Avslutte «innstramminger» under EUs budsjettregler.
* Ilegge en formuesskatt og revidere arveavgiften.

Følg Extraavisen på facebook!