Uncategorized

Verdig markering for fred

Det ble en verdig markering av et krav om fred på Gaza da en tverrpolitisk allianse inviterte til lysmarkering ved Prøysenstatuen utenfor Flammen i kveld.

Det ble en sterk og gripende markering fra Nittedals side da det søndag kveld ble invitert til lysmarkering for fred i Gaza. En tverrpolitisk allianse bestående av AP/SV og Rødt hadde invitert til lysmarkering ved Prøysenstatuen. Budskapet var klart. Nittedal krever fred i Gaza og slutt på Israelsk okkupasjon av de Palestina.

De rundt sytti fremmøtte, hvorav flere av bygdas politikere, fikk servert gripende appeller fra henholdsvis Stein Gulbrandsen og Lynette Frøyhov.

Begge appellantene fortalte fra egne og andres opplevelser fra besøk i området, og trakk linjene tilbake til apartheid-regimet i Sør-Afrika. Det ble også fortalt rystende historier om palestinere som blir banket opp av israelske soldater når de passerer en av de uttalige sjekkpunktene de må gjennom hver dag.

Foto: Ida Cathrine Ruud

Vi fikk også høre historier om palestinerne som opplever ikke å komme ut av sitt eget hus. I løpet av natta har israelske soldater sperret utgangsdøra, med det resultatet at de må klatre over til naboen og gå ut bakveien der for å komme seg på jobb eller skole.

Stein Gulbrandsen avsluttet sin appell med å oppfordre bygdas politikere til å vedta at kommunens skal slutte å handle med selskaper som har interesser i Israel, eller på annet vis bidrar til okkupasjonen av Palestina.

Gulbrandsen poengterte at å vedta dette er ikke å bedrive utenrikspolitikk. Det er å utøve medmenneskelighet.

Stein Gulbrandsens budskap ble gjentatt av Lynette Frøyhov fra Fagforbundet i Nittedal. Hun avsluttet sin appell med å lese fra Mads Gilberts bok, der han stiller spørsmål ved hvorfor Israel er hellig i Norge. Hvorfor blir ikke Israel for de samme sanksjoner som Russland møter, spør Gilbert i boka, nå gjentatt av Lynette Frøyhov på lysmarkeringen.

Etter de sterke appellene, ble det holdt ett minutts stilhet til minne om de drepte palestinerne i Gaza.

Fornøyd med oppslutningen

De i ititiativgruppen extraavisen snakket med i etterkant, var samstemte i sin oppfatning – dette var et vellykket arrangement.

Det samme var oppfatningen blant de extraavisen snakket med. Gjennomgangstonen var at «bra noen gjør noe her i bygda for å markere motstand mot krigføringen i Gaza».

En som også roste initiativet, var bygdas ordfører. I forkant av lysmarkeringen, sendte han en hilsen til arrangørene av lysmarkeringen. I mailen beklaget ordfører Rune Winum at han av familiære årsaker ikke hadde anledning til å delta. All ære og anerkjennelse for dette engasjementet og initiativet for fred, omtanke og medmenneskelighet, het det fra ordfører Winum.

Foto: Ida Cathrine Ruud