Nyheter

Vi hjelpe brannofre – slipper eiendomsskatt

Midt i alt det tragiske etter storbrannen på Slattum, kan ihvertfall beboerne glede seg over utsikten til å slippe å betale eiendomsskatt mens gjenoppbyggingen pågår.

Kommunen har mottatt henvendelser vedrørende ettergivelse/nedsettelse av

eiendomsskatt fra eierne av boligene i Slattum terrasse 53 A-H som brant natt til fredag

13. oktober. Totalt omfatter dette åtte boenheter.

Slattum Terrasse 53 ble bygget på 60-tallet. Alle boenhetene ble totalskadet i brannen, og er følgelig ubeboelige.

Saken kommer opp til behandling i formannskapet kommende mandag. I sin innstilling til formannskapet skriver saksbehandler det i eiendomsskatteloven er fastslått at i utgangspunktet skal skatten innkreves for hele året. Utgangspunktet for skatten er eiendommens verdi ved starten av året.

Selv om loven altså nokså kategorisk fastslårr at skatten utskrives for hele året, åpnes det i loven for å gjøre unntak dersom det foreligger «særskilte grunner» og dersom disse grunnene gjør det «særs utimelig» å kreve inn eiendomsskatten.

Kan ettergis

Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte.

Kommunenes sentralforbund (KS) skriver i sin veiledning «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av eiendomsskatt» at rettferdighetsgrunner vil tilsi at skatten bør kunne settes ned helt eller delvis for resten av det året som bygningen brant ned eller fikk omfattende skader. Veilederen understreker for ordens skyld at det også i slike tilfeller skal gjøres en konkret helhetsvurdering av om det vil virke særs urimelig å fastholde kravet på eiendomsskatt.

Kommunedirektøren skriver som sin konklusjon at søknaden fra boligeierne på Slattum, etter hennes syn, oppfyller lovens krav for ettergivelse av den del av eiendomskatten som tidsrommet etter brannen. . Hennes anbefaling til formannskapet vil derfor være at eiendomsskatten for 2023 nedsettes med et beløp tilsvarende beløpet for tredje termin. Det vil si at eierne ikke betaler faktura for tredje termin, som samlet utgjør ca. 10 600 kroner.

Når det gjelder eiendomsskatten for 2024, vil det være eiendommens tilstand per 1.1.2024 som takseres, det vil si bare tomten. Eiendomsskatten beregnes da på bakgrunn av tomtenes nye takster.

Så får man se da hva formannskapet vedtar. Men det nok forundre de fleste dersom ikke bygdas politikere lander på det samme som kommunedirektøren.

Les også

Storbrann på Slattum