Politikk

Viken er opptatt av integrering

Norske bedrifter trenger arbeidskraft. Samtidig går flere tusen høyt utdannete og velkvalifiserte innvandrere og flyktninger arbeidsledige. Dette kan ikke fortsette, og nå drar Viken fylkeskommune i gang et prosjekt for å få fortgang i integreringsarbeidet i fylket.

Det er viktig å la innvandrere og flyktninger komme inn i arbeidslivet i Norge. Det hjelper dem og oss, både individuelt og som samfunn. De får oppleve å bidra til samfunnet de blir en del av, de beriker oss med sin kompetanse og de får en bedre privatøkonomi. Vi får flere arbeidstakere, vi øker vår samlede økonomi, og vi får læring i møte med nye mennesker og kulturer.

I Viken er det en stor og variert befolkningsgruppe med innvandrerbakgrunn. Mange av disse har høyere utdanning og mange års erfaring. I fjor bosatte kommunene i Viken rundt 5500 flyktninger, og for 2023 er kommunene blitt anmodet om å bosette nærmere 6000 flyktninger.

Fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad (Sp) er opptatt av integrering,

– Integrering betyr mangfold. Bedriftene blir rikere på ulike perspektiver, nye erfaring og ny kompetanse, som danner et sterkere grobunn for innovasjon og verdiskapning. En vinn-vinn-situasjon for alle parter, fortsetter Grimstad.

Viken fylkeskommune har et spesielt ansvar for å integrere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger i arbeidslivet, gjennom forskrift til integreringsloven.

Derfor lyser fylkeskommunen nå ut midler for å få flere innvandrere og flyktninger i jobb og en varig tilknytning til arbeidslivet i Viken.

Hvem kan søke om midler

Tilskuddsordningen integrering i arbeidslivet 2023 har et regionalt fokus og skal styrke integreringen av innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i arbeids- og næringslivet.

Følgende kan søke:

Kommuner, regionråd og andre offentlige organer

Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer

Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører

Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger

Bedriftsnettverk og klynger

Søknadsfristen er 15. mai.