Arbeidsliv

Vil sikre gode arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere i landbruket

Mange utenlandske arbeidstakere er på plass for å jobbe med bær, grønnsaker og frukt i landbruket. Arbeidstilsynet er i gang med tilsyn, og i år har de særlig fokus på lønns- og arbeidsvilkår og innkvartering.

Også i år kommer Arbeidstilsynet til å føre tilsyn med grøntnæringen i landbruket.

– Resultatene fra tilsynene i fjor viste at bøndene som hyrer inn bærplukkere, har tatt et viktig ansvar og gjør mye bra. Men selv om vi avdekket fågrove brudd, er det en grunn til at vi fortsatt har denne satsinga. 

Det sier fungerende direktør Ronny Jørgenvåg, som minner om at utenlandske sesongarbeidere er en sårbar og utsatt gruppe:

– Derfor har vi i år særlig fokus på å sikre at arbeiderne får allmenngjort lønn, har forsvarlig arbeidstid, skriftlige arbeidsavtaler og ordnede boforhold.

Dette sjekker arbeidstilsynet i år

Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet særlig kontrollere
* at det er inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte. Merk at det er nye krav til arbeidsavtale fra 1.juli 2024.
* at kravene til allmenngjort lønn etterleves og at lønn utbetales til arbeidstakers konto.
* at kravene til arbeidstid og overtidstillegg etterleves, og arbeidsgivers timeregistrering.
* at innkvartering som arbeidsgiver tilbyr ansatte, er forsvarlig og i henhold til regelverket. Vær oppmerksom på at regelverket for innkvartering er oppdatert og tydeliggjort. Regelverksendringene trer i kraft fra 1. juni. 

Undersøker i en lengre periode

I år er tilsynsperioden fra mars til desember, med særlig innsats i tidsperioden juni til ut september. I tilsynene har Arbeidstilsynet samtaler med både arbeidsgivere og arbeidstakere.
En viktig del av tilsynene er veiledning, med tolk der det er behov for det.  Utenlandske arbeidstakere har ofte ikke kjennskap til rettigheter og plikter eller kan språket, og derfor har Arbeidstilsynet også med brosjyrer på ulike språk som skal deles ut til arbeidstakerne.

Følg Extraavisen på facebook!