Nyheter

Vurderer totalforbud

Brannsjefene i kommunene tilknyttet Øst 110-sentralene vurderer totalforbud mot all bruk av ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Det er deilig med solrike og varme dager som vi har hatt nå i det siste. Men all denne varmen kommer med en ubehagelig bakside; det er tørt, skikkelig tørt i skog og mark.

Nå er det så tørt at brannsjefene i distriktet fortløpende vurderer å innføre totalforbud mot bruk av ild i og i nærheten av skog og utmark.

På facebook skriver 110-sentralen at prognosene fremover ikke ser lystelige ut, sett med brannfaglige øyne.

Prognosene fremover varsler fortsatt varmt og tørt vær uten nedbør og dette betyr meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare i kommunen og distriktet. Det har i distriktet i den siste tiden vært flere branner og tilløp til branner i skog og utmark.

Ifølge 110-sentralen hjelper det ikke om det kommer en og annen regnskur. Her må det betydelige mengder med nedbør til for at den store gress- og skogbrannfaren er over.

Skogbrannfareindeksen vil i løpet av få dager bli mørkerød – som er det høyeste nivået.

Husk bålforbudet

Øst 110 minner alle om det generelle bålforbudet. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise den største aktsomhet i forhold til bruk av ild. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar. Vis også stor forsiktighet ved skogsdrift, kantslått og bruk av skytebaner. Oppdager man mistenkelig røyk, så er tidlig varsling avgjørende for utfallet.

Det må nøye vurderes om det er forsvarlig å ta i bruk grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes, brannvesenet anbefaler det ikke. Dette gjelder også på kommunens tilrettelagte grillplasser.

Det må også vurderes om det er forsvarlig å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og annen utmark i den tørre perioden vi er inne i nå. Vi vil også henstille innbyggere og tilreisende i våre kommuner, som er på besøk, har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.