Nyheter

Vy skal fortsatt kjøre Gjøvikbanen

Det har i lengre tid vært stor strid om hvilket selskap som skal drifte togene på Østlandet, som Gjøvikbanen er en del av. Rent teknisk var konkurransen om togdriften på Østlandet delt opp i to «pakker», Østlandet 1 og Østlandet 2. Lokaltogdriften og en del av regiontogene, blant annet Gjøvikbanen, lå stort sett samlet i Østlandet 1. Denne var det uansett planlagt å tildele Vy. Striden sto rundt Østlandet 2 som de to statlige jernbaneselskapene Vy og Flytoget skulle konkurrere om.

Skulle konkurranseutsettes

Opprinnelig skulle togdriften på Gjøvikbanen ut på anbudskonkurranse som en del av den såkalte Trafikkpakke 4. Dette arbeidet ble stanset da det etter valget i 2021 ble skifte av regjering.

Noe av det første den nye regjeringen gjorde, var å avlyse den planlagte anbudskonkurransen. I stedet startet den nye regjeringen et arbeid med såkalt direktetildeking. Dette innebar i hovedsak at departementet droppet å legge strekninger ut på anbud. I stedet for en åpen anbudskonkurranse, gikk departementet inn for å la de to statlige togselskapene (Vy og Flytoget) komme med sine tilbud.

Hensikten med å tildele driftskontraktene på denne måten, er mer fornøyde kunder, flere reisende, bedre kapasitetsutnyttelse, rutetilbud og pålitelighet. I tillegg vil man oppnå mer effektiv drift og lavere statlig vederlag.