Kultur/sportNyheterUncategorized

WonderLAN reddet over kneika

Under mandagens møte i kommunestyret ble det sagt mye rosende om WonderLAN. Mange rosende ord og litt støtte over den verste kneika for Nittedal Teater og deres WonderLAN prosjekt.

Etter at det ble kjent at Nittedal Teater og deres ungdomstiltak WonderLAN står i fare for å måtte nedlegges grunnet dårlig økonomi, har det strømmet på med støtte. På facebook har det vært en rekke støttemeldinger den nylig igangsatte innsamlingsaksjonen har på rekordtid samlet inn nesten 40.000 kroner.

Men kanskje viktigst av alt, også det politiske miljøet har nå våknet og innsett hvilket verdifullt tiltak WonderLAN er. Ikke minst under mandagens møte i kommunestyret nærmest kappes politikerne om å rose tiltaket.

Anledningen til lovprisingen var at bygdas politikere hadde noe så uventet som en ubrukt bevilgning å fordele. Saken de fikk seg forelagt hadde tittelen «disposisjon av tidligere avsatte midler». Dette dreier seg om tilskudd til kulturorganisasjonene, tilskuddsordningen for kulturformidling og tilrettelegging/drift av øvings- og foreningslokaler. Av denne potten er 800.000 kroner bevilget, men ikke brukt. Her hadde ordfører Inge Solli på rekordtid funnet plass til avsette 100,000 kroner til prosjektet. Dermed kunne kommunen være med på å finansiere noe av driftskostnadene inntil de trolig vil motta prosjektmidler som de har søkt på.

Stor givervilje

Blant politikerne var det bred enighet om at dette var ren krisehjelp. Skal man holde liv i et så verdifullt tilbud, må det andre grep til. Man kan ikke basere det på «krisehjelp» og innsamlingsaksjoner. Her må mer stabile løsninger til.

Flere av talerne tok til ordet for at dette prosjektet må inn på kommunens «vanlige» bevilgninger til ulike formål for barn og unge.

Men dette kan tidligst skje når bygdas politikere skal behandle neste års kommunebudsjett. Frem til da må Nittedal Teater basere prosjektet på prosjektmidler og innsamlede midler.

De innsamlede midlene kommer da i første rekke fra en «spleis» de har igangsatt. Denne spleisen har nå på fem dager samlet inn 37.000 kroner, Innsamlingen vil pågå i litt over tre uker til, med det hårete målet om å samle inn 500.000 kroner.

extraavisen heier på Nittedal Teater og oppfordrer alle til å støtte aksjonen. Du finner den her.

Starter spleis for WonderLAN

Frykter WonderLAN må stenge – ber kommunen om hjelp